ANALIZA: Poslovanje privatnih železničkih prevoznika u Srbiji

Iako je tržište prevoza robe železnicom u Srbiji i dalje u ranom stadijumu razvoja, tokom poslednjih nekoliko godina na njega je u relativno kratkom roku ušlo više konkurenata. Sa druge strane, treba imati na umu da nisu sve kompanije koje imaju licencu za prevoz robe, zapravo i prisutne na tržištu, kao i da jedan deo preduzeća prevoz obavlja samo za sopstvene potrebe.

Koje kompanije su aktivne i kakvi su njihovi poslovni rezultati? Ko je bio u plusu, a ko beleži gubitke? Koliko radnika zapošljavaju ove preduzeća? PlutonLogistic tim analizirao je poslovanje privatnih železničkih kargo-opertera u Srbiji u prethodnoj godini.

Prema zvaničnim podacima Direkcije za železnice, licencu za prevoz robe u železničkom saobraćaju ima 15 železničkih operatera, i to su Srbija Kargo (državni operater), SL-Cargo Logistics, Standard logistics, Kombinovani prevoz, A.B. Prevoz Beograd, Trans cargo logistic, Rail Transport Logistic, Eurorail logistic, Despotija, Panon Rail Subotica, NCL Neo Cargo Logistic, OBL Logistic Beograd, Lokotrans Subotica, Transagent operator Beograd i Global Neologistics.

Od pobrojanih, u Srbiji trenutno saobraća 8 privatnih železničkih prevoznika, a to su Despotija, Eurorail Logistics, Kombinovani prevoz, Pannon Rail, Lokotrans, Transagent operator, A.B. Prevoz i Rail Transport Logistic, navode u Direkciji za železnice za PlutonLogistics.

Za sopstvene potrebe rade tri privatna železnička prevoznika, i to su ZGOP, ATM BG i JP EPS Beograd- Ogranak TENT.

Pored navedenih aktivnih prevoznika, još dva imaju zaključen ugovor sa upravljačem infrastrukture, tj. dodeljene su im trase, ali ih još nisu koristili. To su NIS a.d. Novi Sad (za sopstvene potrebe) i Global Neologistics, preciziraju iz Direkcije za železnice.  

Pogledajmo kako je izgledalo poslovanje aktivnih privatnih železničkih prevoznika u prvoj godini pandemije COVID-19:

Izvor: Agencija za privredne registre

Na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja objavljenih na sajtu Agencije za privredne registre, najveće poslovne prihode ostvario je Kombinovani prevoz; iza njega su Transagent Operator i Despotija.

Železnički operater Kombinovani prevoz u 2020. godini je prihodovao 810.586.000 dinara, što je za 69.912.000 dinara veći poslovni prihod u odnosu na 2019. godinu. Ovaj prevoznik ostvario je neto dobitak od 60.234.000 dinara, što je za 8.626.000 dinara više u odnosu na neto dobitak za 2019. godinu.

Transagent Operator nalazi se na drugom mestu sa 397.257.000 dinara poslovnih prihoda u 2020. godini, što je iznos koji je u poređenju sa poslovnim prihodima u 2019. uvećan za 106.235.000 dinara. Ovaj operater ostvario je neto dobitak od 497.000 dinara, iznos za 1.313.000 dinara manji od neto dobitka u 2019.

Despotija je 2020. godinu završila sa 314.457.000 dinara, odnosno, poslovnim prihodom koji je za 41.766.000 dinara veći od onog iz 2019. godine. Neto dobitak Despotije za 2020. godinu je 25.142.000 dinara, odnosno, gotovo duplo veći iznos od postignutog u 2019. godini (13.136.000 dinara).

Ostala preduzeća poslovala su sa gubitkom u 2020.

Najmanje poslovne prihode u 2020. godini imao je Rail Transport Logistic – 2.207.000 dinara – odnosno, 1.788.000 dinara manje nego u 2019. Neto gubitak ovog preduzeća za 2020. godinu iznosi 2.308.000 dinara.

Kada je reč o državnom operateru Srbija Kargo, poslovni prihodi za 2020. godinu iznose 6.986.441.000 dinara, a neto rezultat -2.257.393.000 dinara.

Detaljniju analizu tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Srbiji pogledajte OVDE.