Bugarska modernizuje železničku mrežu ka granici sa Srbijom – Prva faza gotova do 2023.

Evropska komisija odobrila je izdvajanje 110 miliona evra, kroz Kohezioni fond, za modernizaciju železničkog koridora u zapadnoj Bugarskoj koji je deo TEN-T mreže između Sofije i granice sa Srbijom, piše railfreight.com.

Proces modernizacije odnosiće se na deonicu dugu 33,34 km između bugarskih gradova Volujak i Dragoman, a očekuje se da će prva faza biti završena 2023. godine.

Elisa Ferreira, komesarka za koheziju i reformu, rekla je da će projekat doprineti zaštiti životne sredine, podstičući pomeranje tokova tereta sa puteva na železnicu. Rezultat će biti manje buke i zagađenja vazduha, čime se poboljšava kvalitet života stanovnika.

– Štaviše, investicija je u skladu sa planom Evropskog zelenog dogovora za uklanjanje uskih grla, povezivanje pograničnih regiona i promovisanje održivog teretnog transporta – dodala je.

Dvofazni projekat

Za prvu fazu, novac će stići iz Operativnog programa saobraćaja i transportne infrastrukture 2014-2020. Tačnije, ovim sredstvima će se obnoviti postojeći jedinstveni kolosek, kao i postaviti drugi, elektrifikovani kolosek. Osim toga, biće izvršena nadogradnja sistema nadzora i kontrole i prikupljanja podataka.

Druga faza projekta biće finansirana iz Programa transportne povezanosti 2021-2027. Ova faza će uključiti izgradnju signalno-telekomunikacionih sistema, kao i implementaciju Evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem (ERTMS).

Kada se završe obe faze, putnički vozovi će moći da dostignu brzinu od 160 km/h, a teretni 120 km/h.

Povezivanje Turske sa Evropom

Trasa je deo većeg koridora koji povezuje Tursku sa centralnom i zapadnom Evropom.

Povezivanje Turske sa Evropom biće dobra alternativa evroazijskom saobraćaju koji prolazi kroz Rusiju. Projekat Volujak-Dragoman prati tekuću izgradnju turske linije između Halkalija i Kapikulea, na turskoj granici sa Bugarskom, piše railfreight.com.