Danska na Novom putu svile – Pokrenuta nova železnička linija iz Kine

Još jedna zemlja se pridružila skandinavskoj železničko-pomorskoj vezi sa Kinom – 6. marta iz mesta Xi’an je krenuo prvi voz Kina-Evropa prema Danskoj, piše railfreight.com. Servis obuhvata i pomorsku deonicu, preko Baltičkog mora – od ruske luke Kaljingrad do danske luke Fredericia, a prvi voz je u potpunosti napunjen robom kompanije SW Motor.

Posle Norveške i Švedske, Danska je treća skandinavska zemlja koja koristi short-sea uslugu, koja proširuje železničku vezu između Kine i Evrope preko Baltičkog mora. Voz je 6. marta krenuo sa stanice Ksinzhu, a teret će – kako se procenjuje, u Dansku stići 16 dana kasnije, odnosno 24. marta. Planirano je da tokom marta voz na ovoj ruti saobraća jednom u dve nedelje, a kasnije jednom nedeljno.

Luka Fredericia je najveća kontejnerska luka na jugu Danske i jedna od najvećih uvoznih i izvoznih luka u toj zemlji. Nalazi se na skandanavsko-meditaranskom koridoru i povezna je sa autoputem i železničkom mrežom. Godišnji promet tereta u luci je približno 7,9 miliona tona.

Otvaranje ove nove linije znači da je Severna Evropa dalje uključena u Novi put svile.

Još od 2017. godine vozovi saobraćaju linijom Xi’an-Kouvola koja povezuje Kinu i Finsku. U novembru je mreži dodata švedska luka Karlshamn, a u decembru je otvorena linija Xi’an-Oslo.

Osim Finske, koja ima na raspolaganju kopnenu železničku vezu preko Rusije do Kine, sve ostale linije povezane su sa Kinom i pomorskom deonicom, preko Kaljingrada koji je postao popularno pretovarno mesto. Vreme isporuke može se na ovakav način smanjiti za 2-4 dana, jer ruta izbegava prometni granični prelaz na poljsko-beloruskoj granici.

Izvor: railfreight.com