DB Cargo kupuje 200 novih lokomotiva

Nemačka kompanija DB Cargo ugovorila je 3 velike narudžbine u okviru kojih će u narednim godinama nabaviti 200 novih lokomotiva. Ove porudžbine deo su plana kompanije da modernizuje flotu i zameni oko 900 starijih dizel lokomotiva.

– Ulažemo u našu flotu lokomotiva, jer rastemo. Najsavremenija tehnologija će nam pomoći da ostvarimo naše klimatske ciljeve u transportu. Naš program modernizacije će nam omogućiti da smanjimo potrošnju dizela za oko 14 miliona litara godišnje – saopštila je dr Sigrid Nikuta, članica odbora DB za teretni transport i generalna direktorka kompanije.

Od kompanije Vossloh Locomotives GmbH, DB Cargo nabavlja 50 novih hibridnih ranžirnih lokomotiva. Nova vozila su dizajnirana kao plug-in hibridi, koji imaju i dovoljno snažne motore (sa najnovijim sistemom čišćenja izduvnih gasova) da pokrenu teretne vozove teške nekoliko hiljada tona u ranžirnoj službi. Pogonski sistemi imaju modularnu strukturu, te se mogu lako zameniti, u skladu sa daljim napretkom tehnologije.

Nemačka vlada obezbeđuje 15 miliona evra za uvođenje ove inovativne tehnologije preko paketa za promovisanje alternativnih pogonskih sistema u železničkom saobraćaju. DB Cargo će početi da ih koristi 2024. godine.

Foto: dbcargo.com

U okviru druge porudžbine, DB Cargo kupuje 50 Vectron Dual Mode lokomotiva od kompanije Siemens Mobility, od kojih će 46 lokomotiva biti imati posebne adaptacije, prema zahtevima kompanije. Preostale četiri lokomotive koristiće kompanija DB Bahnbau Gruppe GmbH, DB-ova podružnica za izgradnju šina. Ove lokomotive mogu da rade na dizel ili na struju.

Foto: dbcargo.com

Treća porudžbina podrazumeva nabavku Toshiba HDB 800 hibridnih ranžirnih lokomotiva. DB Cargo će nabaviti 100 novih modela, koji se proizvode u Rostoku. Prve lokomotive se očekuju u 2024. godini, stoji u zvaničnom saopštenju kompanije.

DB Cargo već koristi klimatski pogodne električne lokomotive za 95% svoje vučne proizvodnje u železničkoj mreži. U narednom periodu očekuje se da lokomotive sa dvostrukim sistemom rada, kao i hibridne lokomotive obavljaju manevrisanje na teretnim kolodvorima, kao i transport duž poslednje milje, sve do kupca, navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Foto: dbcargo.com