Država i COSCO pripremaju gradnju intermodalnog terminala i logističkog centra u Beogradu

Vlada Srbije formirala je radnu grupu za saradnju sa kineskom kompanijom Cosco Shipping Lines Co za izgradnju intermodalnog terminala i robno-transportnog centra u Beogradu.

Odluka o obrazovanju radne grupe objavljena je u Službenom glasniku u petak, 16. septembra.

Zadatak tog tela je saradnja sa kompanijom Cosco radi definisanja prostora za terminal i logistički centar, rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, te sagledavanja postojećih i pripreme budućih planskih akata, kao i pronalaženje najefikasnijeg načina za realizaciju projekta i definisanje optimalnih tehničkih rešenja za izgradnju intermodalnog terminala i robno-transportnog centra na teritoriji grada Beograda.

U Radnu grupu imenovani su:

– za predsednika:

Anita Dimoski, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za zamenika predsednika:

Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija;

– za članove:

1) Jasenka Bogićević, zamenik Državnog pravobranioca;
2) Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;
3) Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
4) Peđa Sovilj, savetnik predsednika Vlade za infrastrukturu, rudarstvo i energetiku;
5) Goran Popović, savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
6) Jelena Ilić, rukovodilac grupe, Ministarstvo privrede;
7) Teodora Milenković, mlađi savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
8) Uroš Gavović, saradnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
9) Milica Kosanović Momčilović, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;
10) Milutin Milošević, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, Infrastruktura železnice Srbije a.d.;
11) Zoran Masal, direktor Sektora za nekretnine, Infrastruktura železnice Srbije a.d.;
12) Siniša Marić, zamenik direktora Sektora za razvoj, Infrastruktura železnice Srbije a.d.;
13) Dušan Garibović, vršilac dužnosti generalnog direktora, Srbija Kargo a.d.;
14) Saša Tomić, menadžer za transport i vozna sredstva, Srbija Kargo a.d.;
15) Saša Stojanović, Javno komunalno preduzeće za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu Beogradski metro i voz Beograd;
16) Marko Šarčević, Javno komunalno preduzeće za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu Beogradski metro i voz Beograd;
17) Miroslav Čučković, Gradska uprava grada Beograda;
18) Marijana Radovanović, Služba glavnog urbaniste grada Beograda, Skupština grada Beograda;
19) Miroslav Alempić, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. Beograd.

Stručnu i administrativno-tehničku potporu Radnoj grupi pruža Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Odluka je stupila na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku.