Mega-porudžbina kompanije Ferest Rail – I srpsko žito putovaće u Italiju novim vagonima

Počev od novembra, u Ferest Rail, železničku kargo-kompaniju iz Udina u severoistočnoj Italiji, počeće da pristižu novi Wascosa vagoni. Porudžbina od koju obezbeđuje jedan od najvećih dobavljača u Evropi, sa sedištem u Švajcarskoj, obuhvata ukupno 300 vagona, a Ferest Rail će ih koristiti za svoje usluge prevoza žitarica iz cele Evrope do Italije. Novi vagoni će omogućiti kompaniji da formira vozove teške i do 2.500 tona, piše railfreight.com.

Ferest Rail je uglavnom aktivan u transportu poljoprivredno-prehrambene robe i vodeća je italijanska kompanija za železnički transport žitarica.

Najveći deo posla odvija se sa zemljama Istočne Evrope – Ferest Rail prevozi žito iz zemalja među kojima su, između ostalih, Srbija, Mađarska, Slovačka i Ukrajina.

Međutim, Ferest Rail takođe gleda ka zapadnoj Evropi, sa vezama u Francuskoj.

Žitarice dopremaju do lokacija na severu Italije, tačnije u Lombardiju, Emiliju-Romanju i Pijemont. Ove usluge ne zahtevaju dostavu u poslednjem kilometru na drumu, jer su svi kupci povezani na železničku mrežu. Ferest Rail prevozi sve vrste žitarica: od zrna nižeg kvaliteta za ishranu stoke, pa sve do visokokvalitetne robe.

Pomenuti vagoni su napravljeni u pogonu u Aradu, u zapadnoj Rumuniji. Kako je Stefano Ghilardi, finansijski direktor Ferest Rail-a, rekao za portal railfreight.com, to je najveća porudžbina koja je dobila kompanija Wascosa za vagone namenjene transportu žitarica u Italiji.

Kada je u pitanju proces isporuke, 31 novi vagon svakog meseca biće isporučen u periodu od deset meseci.

Kada budu isporučene sve jedinice, kompanija će imati više od 1.000 vagona namenjenih prevozu žitarica. Novi vagoni su, kako je Ghliardi istakao, lakši (zahvaljujući većoj upotrebi aluminijuma, a ne gvožđa u procesu izgradnje) i kraći nego inače. To znači da kompanije koje koriste uslugu mogu da prevoze teži teret i da će više robe stati u vozove, prenosi railfreight.com.

Foto: YouTube/PrintScreen, ilustracija