Grampet Group razmatra proširenje na još 6 tržišta – Zapaženi rezultati uprkos pandemiji

Iako je 2020. godina donela mnogo ekonomskih izazova za Grampet grupu, struktura integrisanih usluga i razvijena strateška infrastruktura na regionalnom nivou pogodovale su brzom oporavku u drugoj polovini godine, poručuju iz ove grupacije koja razmatra i proširenje na još 6 evropskih tržišta. 

– Prethodna godina nas je stavila na test i povrdili smo nivo koji smo gradili poslednjih 20 godina – multinacionalna kompanija sa strateškom infrastrukturom, značajna za celokupnu ekonomiju. Dobijamo sve više signala da Grampet grupa privlači pažnju velikih investitora i interesnih grupa u industriji profila, u trenutku kada se tržište prilagođava novoj ekonomskoj paradigmi, a trend konsolidacije u transportnoj industriji naglašava – navodi Gruia Stoica, predsednik i osnivač Grampet grupe.

Grampet grupa broji oko 7.000 zaposlenih i najveća je železnička grupacija i privatni železnički operater u Jugoistočnoj Evropi. Vodeća kompanija grupacije je Group Feroviar Roman (GFR), najveći privatni železnički operater u Rumuniji. Članica Grampet grupacije u Srbiji je kompanija Eurorail Logistics d.o.o. Beograd.

Osnovana pre skoro 20 godina, Grampet Group postala je prva multinacionalna kompanija sa rumunskim kapitalom. Danas je prisutna u Bugarskoj, Mađarskoj, Moldaviji, Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Grčkoj.

 Trenutno se razmišlja o proširenju na još šest evropskih tržišta – Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Slovačku, Češku, Belgiju i Holandiju.

Grampet grupa je prva evropska kompanija koja se pridružila Asocijaciji srednji koridor – Transkaspijskoj međunarodnoj transportnoj ruti, delu projekta Novi put svile, čvrsto se opredeljujući za ovaj strateški savez koji stvara novu rutu između Kine i Evropske unije.

Group Feroviar Roman (GFR) najveći je železnički operater u Rumuniji. Preko 20% prometa te kompanije čini međunarodni transport. GFR, koji svojim kupcima nudi složena logistička rešenja, član je svih reprezentativnih međunarodnih organizacija i ima ugovore o saradnji kako sa državnim (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH), tako i sa privatnim železničkim operaterima u Bugarskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj, Austriji i Nemačkoj.

Preko fabrika Reva Simeria, Electroputere VFU Pascani, Reloc Craiova i Electroputere VFU Craiova, Grampet grupa pokriva važan udeo na tržištu popravke voznog parka u Rumuniji.

Bilans stanja Grampet grupe u 2020

Finansijske procene za 2020, godinu koju obeležavaju ekonomske posledice pandemije, oslanjaju se na blago rastući promet, od oko 285 miliona evra (u poređenju sa 281 milion evra godinu ranije), odnosno neto dobit koja se smanjuje na oko 7,3 miliona evra (u poređenju sa na 11 miliona u 2019. godini). Rezultati takođe odražavaju uticaj rastućeg investicionog budžeta (23,2 miliona evra u poređenju sa 21,3 miliona evra 2019. godine), navodi se u saopštenju Grampet grupe.

Gruia Stoica

Prethodnu godinu obeležili su značajni projekti nekoliko kompanija Grampet grupe. Kompanija GFR dobila je uverenje o bezbednosti Evropske unije, za više od jedne zemlje. Jedinstveni sertifikat o bezbednosti koji je izdala Agencija za železnicu EU omogućava Grupi da posluje u dve države, odnosno u Rumuniji i Grčkoj.

U julu je Roserv Oil preuzeo platformu RAFO Onesti, sa ciljem da razvije najveći logistički centar u Moldaviji u kome bi moglo da radi do 600 ljudi. U istom periodu, grupacija je konsolidovala svoju diviziju u Mađarskoj, pokrenuvši pripreme za važne investicje u modernizaciju i obnovu postrojenja Debrecenu Vagongiar.

Takođe, proces digitalizacije na nivou grupe znatno je napredovao u 2020, ubrzan kontekstom koji nameće pandemija. Trenutno, kompanije u grupi koriste skoro 20 interno razvijenih digitalnih rešenja. Još 18 takvih projekata je u fazi izrade.

Grupacija je tokom 2020. intenzivno podržavala nacionalne napore u  Rumuniji u borbi protiv pandemije korona virusa (donacijama testnih uređaja, testova, maski i druge zaštine opreme). Osim toga, nastavljene su i tradicionalne aktivnosti fondacija TOFLEA i GRAMPET.