Imate pitanje ili PRIMEDBU na projekte rekonstrukcije železnice u Srbiji? – Pišite na ovu adresu!

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pokrenulo projekat Žalbeni mehanizam u oblasti rekonstrukcije železničke infrastrukture u Srbiji kako bi, navode, „odgovorilo na sva pitanja, sugestije ili pritužbe pojedinaca, grupa ili organizacija na koje projekat utiče, ili bi mogao da utiče, ili koji su zainteresovani za projekat“.

Podsetimo, Vlada Republike Srbije realizuje Projekat modernizacije železničkog sektora uz finansijsku podršku Svetske banke, a upravo je u okviru MGSI formirana Jedinica za sprovođenje projekta, zadužena za upravljanje celokupnim projektom.

Kako se navodi u dokumentu Žalbeni mehanizam, projekat se sastoji od tri komponente koje se fokusiraju na rehabilitaciju i obnovu postojeće železničke infrastrukture i pružanje tehničke pomoći za ključne institucije u sektoru. U okviru prve komponente projekta postoji niz planiranih aktivnosti koje uključuju građevinske radove u različitim regionima i opštinama širom Srbije, gde je neophodna saradnja sa zainteresovanim stranama.

– Ove aktivnosti obuhvataju sanaciju železničkih koloseka i infrastrukture u Beogradu i Pančevu, nastavak izgradnje stanice Prokop u Beogradu, radove na pružnim prelazima na okvirno 138 lokacija širom Srbije i izgradnju obilaznice kod stanice Bogojevo – dodaje se.

Osim građevinskih aktivnosti, u cilju boljeg razumevanja stavova i očekivanja zainteresovanih strana u vezi sa modernizacijom železničkog sektora u Srbiji, očekuje se saradnja sa zainteresovanim stranama i u vezi sa nizom drugih projektnih aktivnosti.

– Projekat je razvijen i biće sproveden u skladu sa politikama i standardima Svetske banke koji se odnose na zaštitu životne sredine i socijalna pitanja. Jedan od zahteva je upravo i uspostavljanje i sprovođenje Projektnog žalbenog mehanizma – ističe se u dokumentu.

Žalbeni mehanizam nije pravni mehanizam, i ne sprečava nikoga da koristi pravne lekove, administrativne ili sudske, u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije, istaknuto je.

Svrha definisanja i sprovođenja Projektnog žalbenog mehanizma je, uz ostale načine saradnje sa zainteresovanim stranama, trostruka:

  • Da se svim zainteresovanim stranama na efikasan način pruže informacije o projektu, odgovarajući na njihova konkretna pitanja i zahteve za informacijama;
  • Da se spreče ili reše bilo kakvi negativni uticaji na životnu sredinu i lokalne zajednice sa kojima je projekat upoznat putem dostavljenih pojedinačnih žalbi;
  • Da se omogući analiza primljenih pritužbi, sa ciljem usmeravanja budućih aktivnosti sprovođenja projekta i saradnje sa zainteresovanim stranama, radi postizanja boljih ukupnih rezultata.

Principi žalbenog mehanizma

Uspostavljanjem žalbenog mehanizma, projekat je definisao određene ključne principe kojih će se pridržavati u procesu rešavanja pritužbi, a to su dostupnost i kulturološka prihvatljivost, transparentnost, vremenski okvir, zatim poštovanje privatnosti i bez upotrebe represije, kao i postupanje sa dobrom namerom.

Organizacija Žalbenog mehanizma

Uzimajući u obzir specifičnu prirodu projekta, gde se celokupno upravljanje sprovodi na centralnom nivou uz podršku Jedinice za sprovođenje projekta, a sprovođenje određenih projektnih aktivnosti se odvija na različitim lokacijama u Srbiji, definisana su dva nivoa procesa upravljanja pritužbama.

– Prvi je lokalni nivo, koji takođe uključuje sve izvođače koji izvode radove na terenu, a drugi je proces upravljanja na centralnom nivou. Osim toga, ukoliko se određena pritužba ne reši ni na jednom od ova dva nivoa, pokreće se žalbeni postupak, gde konačne odluke donosi Drugostepena komisija obrazovana rešenjem Ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – navedeno je.

Кoraci u obradi žalbe

Da bi se efikasno obradila pritužba ili zahtev za informacijom, Projekat sprovodi niz koraka opisanih u nastavku:

КORAК 1: Prijem, registrovanje i potvrda o prijemu pritužbi
КORAК 2: Istraga i rešavanje pritužbi
КORAК 3: Odgovor podnosiocu pritužbe
КORAК 4: Zatvaranje žalbe u prvom stepenu
КORAК 5: Obrada žalbe u drugom stepenu
КORAК 6: Zatvaranje žalbi

Podnošenje žalbi

Bilo koja osoba koja ima pitanje ili žalbu vezanu za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji, treba da popuni formular dat kao ANEКS 1 ovog dokumenta, ili da ga iskoristiti kao vodič za pripremu svog podneska. Pritužba ili pitanje se može dostaviti poštom ili e-poštom, koristeći kontakt podatke koji se nalaze OVDE.