Infrastruktura železnice Srbije zapošljava 14 inženjera

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je javni konkurs za prijem u radni odnos 14 inženjera, i to 4 inženjera saobraćaja i po 5 inženjera građevinarstva i elektrotehnike.

Konkurs je raspisan za četiri inženjera saobraćaja, smer železnički saobraćaj i transport, sa mestom rada u Beogradu. Pored toga, u radni odnos biće primljeno i pet inženjera građevinarstva, od kojih dva izvršioca sa mestom rada u Beogradu i po jedan sa mestom rada u Novom Sadu, Užicu i Valjevu. Za izvršioce u Beogradu predviđen je hidrotehnički odsek i odsek putevi i železnice, ili smer saobraćajnice, ili građevinski odsek, saobraćajno-konstruktorski smer.

Za izvršioce u Novom Sadu, Užicu i Valjevu, predviđen je odsek putevi i železnice ili smer saobraćajnice ili građevinski odsek, saobraćajno-konstruktorski smer. I najzad, konkurs je raspisan i za pet inženjera elektrotehnike, sa mestom rada u Beogradu, od kojih tri izvršioca smera automatsko upravljanje i dva izvršioca energetike, navela je Infrastruktura na svom sajtu.

Javni konkurs za prijem u radni odnos objavljen je 19. novembra 2020. godine u dnevnom listu Politika i na sajtu Infrastrukture železnice Srbije, a rok za podnošenje prijave je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Javni konkurs za prijem u radni odnos

Prijava na konkurs

Podeli na društvenim mrežama: