Izgradnja KONTEJNERSKOG terminala u Makišu u završnoj fazi

Izgradnja novog kontejnerskog terminala u železničkoj stanici Beograd Ranžirna u Makišu u završnoj je fazi. Do sredine jula završeno je 86% posla, te se građevinski radovi na novom objektu intermodalnog transporta u Makišu privode kraju, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije.

Izgradnja novog kontejnerskog terminala u Makišu počela je krajem 2019. godine, a izvođači radova su Infrastruktura železnice Srbije i Srbija put.

– Preostalo je da se urade još dva koloseka i betonska kućica putnog prelaza, što su obaveze Infrastrukture železnice Srbije, a izrada ograde oko terminala je u toku – navode u Infrastrukturi.

Izvođači, osim toga, treba da saniraju kablovsku infrastrukturu za telekomunikacije, signalizaciju i zajedničku računarsku mrežu, a predstoji isporuka uređaja za vagu, koji će biti kompjuterski umrežen.

Izgradnja kontejnerskog terminala u Makišu obuhvatila je demontažu osam ranžirnih koloseka, ukupne dužine oko 6,5 kilometara, kao i kontaktne mreže iznad njih, kao i izgradnju dva nova koloseka dužine 1.200, odnosno 1.040 metara, sa novim šinama i betonskim pragovima, uz dozvoljeno osovinsko opterećenje od 22,5 tona po osovini.

Kompletno je završena pristupna saobraćajnica, urađena je horizontalna i vertikalna signalizacija, zatim parking, a završena je i velika manipulativna ploča duga 552 metra, koja je trenutno u fazi ispitivanja. U novoizgrađenom objektu biće obezbeđena odgovarajuća optika, kao i solarno napajanje.

– Završeni su i kontejneri za vagu i prijavnicu, urađen je i betoniran plato za kontejnere, kao i servisna saobraćajnica, a urađeni su i zaštićeni reflektori i nadogradnja na njima – kaže Milivoje Skoković, predstavnik Infrastrukture železnice Srbije.

Dodaje je i da je dosta napora i vremena uloženo da se teren na kome se krajem 2019. nalazila šesta grupa ranžirnih koloseka raskrči i pripremi za izvođenje radova.

Podsetimo, novi kontejnerski terminal u železničkoj stanici Beograd Ranžirnoj gradi se u okviru šeste grupe ranžirnih koloseka, odnosno na prostoru od 68. do 74. i na 77. ranžirnom koloseku u Beograd Ranžirnoj.

Novi kontejnerski terminal treba da omogući razvoj kontejnerskog saobraćaja na mreži srpskih pruga, odnosno veći i efikasniji pretovar kontejnera iz kamiona u vozove i obrnuto u železničkoj stanici Beograd Ranžirna.Vrednost posla je oko 5,6 miliona evra, a finansiranje je obezbeđeno iz državnog budžeta.

Foto: Infraz.rs

Kada bude završena izgradnja novog kontejnerskog terminala na prostoru Šeste ranžirne grupe u stanici Beograd Ranžirna, manipulativna površina biće veća od dva hektara, a front utovara iznosiće oko 750 metara, što će omogućiti znatno veći kapacitet kontejnerskog transporta u Makišu nego do sada.

Poređenja radi, do sada se sav kontejnerski saobraćaj obavljao na privremenom terminalu manipulativne površine od jednog hektara i frontom utovara od svega 200 metara, dodaje se u saopštenju Infrastrukture.