KOMBINOVANI TRANSPORT U SRBIJI: Doneta nova uredba

Na osnovu Zakona o železnici,  Vlada Srbije donela je Uredbu o odvijanju kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta.

Kombinovani transport odvija se preko terminala za kombinovani transport koji se nalaze na železničkoj mreži i koji su opremljeni pretovarnim kolosecima, opremom za pretovar sa jednog na drugi vid prevoza i površinom za privremeno skladištenje intermodalnih transportnih jedinica, kao i drugim skladišnim kapacitetima.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje terminale za kombinovani transport na železničkoj mreži.

Transport do i od terminala za kombinovani transport obavlja se drumskim prevozom (početni i završni deo prevoznog puta) i ne može biti duži od 150 km u odnosu na terminal za kombinovani transport.

Transport do i od terminala:

  1.  ne podlaže zabranama saobraćaja na putevima koje su na snazi subotom, nedeljom i državnim praznicima;
  2.  omogućava prevoz drumskim vozilima bruto mase do 44 t;
  3.  oslobođen je od potrebe posedovanja dozvole za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza stvari;
  4.  omogućava nagradne dozvole stranim prevoznicima na osnovu korišćenja kombinovanog transporta u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodno pravnim aktima;
  5.  oslobađa se od ograničenja saobraćaja na putevima koja su utvrđena posebnim propisom.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje putne pravce za transport do i od terminala.

Pročitajte celu uredbu koja uređuje oblast KOMBINOVANI TRANSPORT U SRBIJI.