Kreću radovi u S. Makedoniji: Za izgradnju i obnovu železnice 200 mil EUR

Severna Makedonija je dodelila ugovore vredne 200 mil EUR za izgradnju dve deonice Panevropskog železničkog Koridora VIII i obnovu deonice Koridora X.

Strabag će graditi deonicu Koridora VIII Kumanovo – Beljakovce, dok će Gulermak graditi deonicu Beljakovce – Kriva Palanka prema bugarskoj granici. Projekat obuhvata izgradnju jednokolosečne elektrifikovane pruge sa 14 stanica i 12 mostova.

Strabag će obnoviti i deonicu Negotino – Nogaevci u dužini od 31 kilometar Koridora X, a projekat će trajati šest meseci.

Ministar saobraćaja i veza Blagoj Bočvarski rekao je da će projekat Kumanovo – Beljakovce od 31 km koštati 40 mil EUR i biće izgrađen do 2024. godine, dok će pruga Beljakovce – Kriva Palanka od 34 km koštati 155 mil EUR i biti završena do 2025. godine.

Linija Kumanovo – Kriva Palanka biće finansirana iz granta od 68,5 mil EUR iz Investicionog okvira Evropske unije za zapadni Balkan i zajma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Direktor Uprave za infrastrukturu Severne Makedonije HRMV Infrastruktura, Hari Lokvenec, kaže da je obezbeđeno više od 50% sredstava za izgradnju poslednje deonice od Krive Palanke do bugarske granice, uz obavezu EU da obezbedi bespovratna sredstva od 155 mil EUR kroz okvir za Zapadni Balkan, kao i 61 mil EUR kroz program EU za pretpristupnu pomoć (IPA), prenosi railjournal.com.