LICENCE i za ŽELEZNIČKI saobraćaj

Na osnovu Zakona o železnici, Direkcija za železnice donela je Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju.   Pravilnikom se bliže uređuje način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence, iznos minimalnog pokrića, minimalne iznose i iznose relevantne za utvrđivanje ispunjavanja uslova koji se odnose na finansijsku sposobnost podnosioca zahteva za izdavanje licence.

Takođe, definisani su i sadržina licence, način provere ispunjenosti propisanih uslova i obaveze prevoznika u pogledu dostavljanja dokumentacije za potrebe periodične provere finansijskog poslovanja i ispunjenosti drugih uslova, obrazac licence i sadržina i forma dokumenta koji sadrži informacije o izdatoj licenci.

Licenca za prevoz u železničkom saobraćaju izdaje se uz pružanje dokaza o ispunjenosti uslova koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje železnica.

Za železničke prevoznike kojima je izdata licenca pre stupanja na snagu ovog pravilnika sa godišnjim prihodom manjim od 5 mil EUR od železničkih transportnih aktivnosti, Direkcija može da smatra da je zahtev u pogledu njegove sposobnosti ispunjavanja stvarnih i potencijalnih obaveza u periodu od 12 meseci od početka obavljanja delatnosti ispunjen ako preduzeće može da dokaže da je njegov neto kapital najmanje 100.000 evra .

Minimalni iznos neto kapitala koji mora obezbediti podnosilac zahteva za izdavanje licence u trenutku podnošenja zahteva iznosi 50.000 evra, a Direkcija će ceniti njegovu sposobnost ispunjavanja stvarnih i potencijalnih obaveza u periodu od 12 meseci od početka obavljanja delatnosti.

Pravilnik je stupio na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Železnički prevoznici su dužni da dostave Direkciji za železnice dokaze o ispunjavanju uslova  u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju, a ako to ne učine Direkcija će rešenjem oduzeti licencu. Rok za dostavljanje navedenih dokaza Direkciji za železnice ističe 1. februara 2020. godine.

Pročitajte ceo pravilnik o LICENCAMA za ŽELEZNIČKI saobraćaj.