Mađarska počinje modernizaciju pruge ka Beogradu – Šta se menja u železničkom prevozu robe?

Još nekoliko dana ostalo je do (konačnog) početka modernizacije pruge Beograd-Budimpešta na mađarskoj strani, koji je svečano najavljen krajem oktobra polaganjem kamena temeljca. Sada bi konačno na red trebalo da dođe pravi deo posla – budući da je Mađarska najavila da 1. avgusta kreće u radove i zatvara prugu Kelebija-Budimpešta.

Kako će se situacija odvijati na terenu kod naših severnih suseda i koliko će oni poštovati rokove i termine, ostaje nam da vidimo (brza pruga kod nas je u javnosti odavno dobila i onaj nastavak – „spora gradnja“). Na srpskoj strani, podsetimo, krajem novembra prošle godine obeležen je početak na deonici Novi Sad-Subotica, da bi potom 7. aprila 2022. otpočeli radovi sa potpunom obustavom saobraćaja.

Infrastrukturni radovi uslovili su organizacione promene u prelasku granice, koje su nedavno i zvanično potvrđeni Izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli između Vlade Srbije i Mađarske. Predviđeno je da se odvijanje teretnog železničkog saobraćaja vrši preko graničnog prelaza Reske-Horgoš, odnosno da se granične procedure u železničkom robnom saobraćaju odvijaju u graničnoj stanici Subotica.

Iz resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za PlutonLogistics kažu da su u prethodnom periodu održavani sastanci državnih institucija Srbije, kao i usaglašavanje sa mađarskom stranom, kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja dok traju radovi.

Železnički robni transport ka severnim susedima, podsetimo, nije se obavljao preko ovog prelaza pre svega zbog posledica migrantske krize – Mađarska je u juna 2014. obustavila saobraćaj na GP Reske i omogućila prelaz samo preko Kelebije.

Iz MGSI podsećaju da je i u periodu pre toga ređe korišćen ovaj granični prelaz, i to iz više razloga – malo osovinsko opterećenje pruge, nedovoljni kolosečni kapaciteti i sl., već se saobraćaj realizovao preko GP Subotica-Kelebija.

– S obzirom na to da je otpočela realizacija infrastrukturnih projekata i na srpskoj i na mađarskoj strani, železnički saobraćaj je preusmeren na drugi granični prelaz. Predviđeno je da se odvijanje teretnog železničkog saobraćaja vrši preko GP Reske-Horgoš, odnosno da se granične procedure u železničkom robnom saobraćaju odvijaju u graničnoj stanici Subotica, imajući u vidu ograničene infrastrukturne i ljudske kapacitete u železničkoj stanici Horgoš – navode.

Planirano je da se sve radnje vezane za tehničko-komercijalni pregled vozova, carinske i inspekcijske radnje i pregled vozova od strane granične policije obavljaju u železničkoj stanici Subotica prilikom polaska/dolaska voza sa/ka Horgošu.

– Takođe, predviđeno je da železnička stanica Subotica bude stanica smene saobraćaja, a tehnologija rada u njoj prilikom primopredaje vozova će ostati ista kao i prilikom primopredaje vozova na graničnom prelazu Kelebija. Saobraćaj teretnih vozova će se odvijati u periodu od 18.00 do 6.00 časova. Na deonici Subotica-Horgoš-Reske predviđeno je saobraćanje vozova bez zaustavljanja i ukrštavanja.

Izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli između Vlade Srbije i Vlade Mađarske – kojim se reguliše granična kontrola u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, omogućeno je da se sve granične procedure koje se tiču železničkog prevoza robe obavljaju u železničkoj stanici Subotica, uključujujući i procedure vezane za prijem i otpremu vozova sa RID materijama. Na ovaj način se omogućava normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja dok traju radovi preko predmetnog graničnog prelaza, tvrde u MGSI.

Rok za prugu Novi-Sad Subotica – januar 2025.

Početak radova na deonici Novi Sad – Subotica je svečano obeležen 22. novembra 2021. godine, dok su radovi sa potpunom obustavom saobraćaja na ovoj deonici započeti 7. aprila 2022. godine. Planirani rok za završetak radova je januar 2025. godine.

Tokom obustave železničkog saobraćaja između Novog Sada i Subotice, vozovi saobraćaju osnovnim pomoćnim prevoznim pravcem Novi Sad/Novi Sad Ranžirna – Rasputnica Sajlovo – Odžaci – Bogojevo – Sombor – Subotica i dopunskim pomoćnim prevoznim pravcem Novi Sad/Novi Sad Ranžirna – Rasputnica Sajlovo – Rimski Šančevi – Orlovat – Zrenjanin – Banatsko Miloševo – Senta – Subotica.

  • BONUS SADRŽAJ – U istom tunelu, kamion i voz