Melita Rozman Dacar, Slovenačke železnice TP – Planiramo nova strateška partnerstva i last-mile usluge u Srbiji

Češki EP Holding pred sobom ima još mali broj stepenika do ulaska u strateško partnerstvo sa Slovenačkim kargo železnicama. Nakon što su nadzorni organi klimunuli glavom krajem prošle godine, čekaju se još odobrenja antimonopolskih tela, pa bi zajedničko preduzeće – u kojem će SŽ imati većinski udeo od 51%, trebalo da bude operativno u poslednjem kvartalu ove godine.

Slovenačke železnice ne kriju ambiciozne planove da sa novim, svežim kapitalom, postanu još značajniji igrač u ovom delu kontinenta: njihov cilj, koji su jasno objavili pre nešto više od godinu dana, jeste stvaranje jake logističke lompanije koja bi bila konkurentna ne samo u Sloveniji, već i u Severnoj Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Rumuniji…

Da li je u igri preuzimanje kompanija u Srbiji i Hrvatskoj, kao što je najavljivano početkom 2020? Gde SŽ-TP, koji dolazi sa malog tržišta sa veoma jakom konkurencijom, vidi svoju budućnost u narednom periodu i koliko je za ovo preduzeće značajno srpsko tržište? Kako je izgledala godina obeležena pandemijom, a kakvi impulsi stižu na početku 2021?

Iako nam je korona poremetila planove da se sretnemo uživo u Beogradu, na vezi sa Ljubljanom bili smo neposredno pošto su prve slovenačke iznajmljene lokomotive pristigle u Srbiju, pa je i ovaj segment bio u fokusu razgovora sa direktorkom SŽ-Teretni prevoz (Tovorni promet) Melitom Rozman Dacar.

SŽ-TP deo je grupe Slovenskih železnica i jedan od najznačajnijih slovenačkih logističara i izvoznika usluga s obzirom na to da 90% tereta preveze u međunarodnom saobraćaju. Posluju u čitavoj Evropi, a njihova mreža teretnih vozova razgranata je na 5,6, 10. i 11. koridoru.

PL: Dvoumila sam da li da ovaj intervju počnemo pitanjem o prošloj godini, za koju bi doslovno svi više voleli da se nikada nije dogodila. Kako je SŽ Teretni prevoz poslovao u 2020? Koje lekcije smo naučili?

– Prošlu godinu završili smo dobro, iako, naravno, ne u potpunosti sa rezultatima koje smo želeli – što je i očekivano s obzirom na okolnosti. I tu ne mislim samo na situaciju u vezi sa pandemijom. Već u poslednjem kvartalu 2019. počeli su da se pojavljuju prvi signali recesije u automobilskoj industriji – i svim segmentima robe povezanih sa automobilskom industrijskom, koji su naš core business. Potom se na takvu situaciju nadovezao i COVID-19. Istovremeno, konkurentska situacija dramatično se pogoršala i četiri nova konkurenta ušla su na slovenačko tržište. Osim toga, na naše poslovanje uticali su i mnogobrojni infrastrukturni radovi u Sloveniji i susednim zemljama.

Po izbijanju pandemije, baš kao i naši kupci i mi smo bili primorani da na potpuno neočekivana dešavanja reagujemo skoro trenutno. Bilo je najpre važno zaštiti radnike, što smo i učinili. Preduzeli smo mere za zaštitu njihovog zdravlja i propisali posebne postupke za rad sa klijentima, a 400 od naših tadašnjih 1.050 zaposlenih odmah prešlo na rad od kuće ili bilo u pripravnosti. Sa druge strane, naše aktivnosti se odvijale neprekidno i mi niti jednog dana nismo zbog korone zaustavili procese.

Prva stvar kojoj nas je pandemija korona virusa preko noći naučila jeste kako organizovati poslovanje u kriznim situacijama i kada obim tereta padne.

Bili smo u stalnom kontaktu sa kupcima, pratili kako se oni nose sa situacijom, osluškivali kako dišu, pa se i mi prilagođavali tome. Okrenuli smo se zbirnim linijama, a nedeljni broj zbirnih vozova optimizovali i smanjili sa 94 na 32, ali uz potpunu optimizaciju poslovanja, tako da posao nismo izgubili. Sve to nije bilo jedostavno, ali ako posmatramo našu branšu i naše kolege u inostranstvu, moramo biti zadovoljni, iako target nije stopostotno ispunjen. Naravno, sve ovo ne bismo mogli da realizujemo bez naših zaposlenih, koji su svojim dobrim radom pokazali lojalnost preduzeću i saradnicima.

PL: Kakvi su impulsi u 2021? Slovenačko tržište je malo i sa jakom konkurencijom u železničkom prevozu robe – na koji način uspevate da zadržite svoju poziciju?

– Na osnovu prvih meseci mogu da kažem da je ova godina započela optimistično u datim razmerama. Na našim prugama zasad je 7 konkurentskih operatera – to znači da je konkurencija u Sloveniji veoma velika. Na jednoj strani su naši strateški partneri, a na drugoj konkurencija, tako da sve sve svoje aktivnosti moramo izvoditi optimalno i konkurentno. Moram naglasiti da, iako je SŽ-TP deo Holdinga, mi u potpunosti poslujemo na tržištu i nemamo nikakve subvencije. Zbog toga je svaki dan izazov i neophodno je da stalno iznalazimo rešenja kako da budemo još bolji.

Recimo, jedan od načina za to je i da ponudimo klijentima teže i duže vozove, pre svega za automobilski, kontejnerski segment i prevoz žitarica. Nudimo nova rešenja, nove projekte, otvaramo nove transportne puteve. Jedan od primera je i Sava Express koji dolazi u Beograd, koji se zasad pokazao vrlo dobro. Suština je da se prilagođavamo kupcima i njihovim potrebama.

SŽ-TP trenutno na domaćem tržištu ima 84% udela u železničkom prevozu robe, ali ne zaboravite da je najduža tranzitna relacija u Sloveniji 490 kilometara. Mi smo malo tržište i biti dobar u Sloveniji više nije dovoljno.

Zato naš cilj i jeste širenje i povezivanje u drugim zemljama, veća aktivnost u Jugoistočnoj Evropi i na Koridoru 10, sa ciljem da kupcima ponudimo još bolje usluge i nadgradnju onoga što već radimo. Imamo mnogo dobrih partnera, sa kojima razvijamo svoje poslovanje u inostranstvu. Tamo gde postoje potrebe za drugačijim rešenjima povećaćemo usluge sopstvenom vučom, kao što već radimo u Austriji i Hrvatskoj na dužim transportnim rutama. Ojačaćemo svoje marketinške aktivnosti i fokusirati se i na transporte koji ne prolaze kroz Sloveniju, pri čemu će važnu ulogu u Srbiji igrati naše društvo SI-Cargo Logistics Beograd.

PL: Dugoočekivani strateški partner je pred vratima. Šta će ulazak češkog EP Holdinga značiti za SŽTP i kakve mogućnosti se otvaraju ovom sinergijom?

– Otvaraju se mogućnosti za rast na različitim relacijama, kao i investicije u nova vozna sredstva i moderizaciju. Iako naš vozni park nije najmlađi, mi stalno investiramo – nedavno smo nabavili 4 nove manevarske lokomotive, 100 novih Innofreight vagona, u procesu smo remotorizacije postojećih dizel lokomotiva… Tranzitne relacije su sve dalje i zbog toga kupci intenzivno traže sve teže i sve duže vozove. U procesu je priprema dokumentacije za nabavku novih lokomotiva. Shodno tome, analizira se nabavka lokomotiva koje su spremne za vožnju teških vozova.

Primera radi, od obale do Sežane vama su potrebne 2 ili 3 lokomotive, kako biste mogli da prevezete 2.500 tona. Naš cilj je da sada nabavimo vozna sredstva sa kojima će ovaj put biti optimizovan. Pripremamo resurse za momenat kad će biti izgrađen drugi kolosek Divača-Koper.

Za nove investicije, nove količine robe i internalizaciju nam je potreban strateški partner. Tržište u Sloveniji je trenutno ograničeno, što znači da se svi borimo za istu robu. Računamo na to da ćemo sa strateškim partnerom dobiti i nove tokove robe, kao i preusmeriti više tereta sa druma na železnicu. Dakle, naš cilj je rast i povezivanje regije i Evrope, sa novim proizvodima – drugačijim, boljim i usmerenijim kupcu.

Strateško partnerstvo pruža i dodatni podsticaj za širenje naših marketinških i proizvodnih aktivnosti na strana tržišta. Očekujemo da ćemo svojim kupcima moći da ponudimo još sveobuhvatnije usluge transporta i logistike, u skladu sa njihovim očekivanjima.

PL: Novi ulagač SŽ-Teretni prevoz predstavljen je kao garant „stvaranja vodeće logističke kompanije u Jugoistočnoj Evropi“. Koliko je, kada govorimo o ovim planovima, ali i uopšte o poslovanju SŽTP, značajno srpsko tržište?

– Srbija je za nas tradicionalno veoma važno tržište. Najvažniji spoljnotrgovinski partner Srbije je Italija. To znači značajne tokove robe na novom železničkom teretnom koridoru Alpi-Zapadni Balkan, a time i na slovenačkoj železničkoj mreži. Ako se pogledaju naše aktivnosti na Koridoru 10, jasno je da smo jedan od ključnih aktera, odnosno železničkih operatera. Značaj Koridora 10, koji povezuje države nekadašnje Jugoslavije i koji je istovremeno najkraća veza između Srednje i Jugoistočne Evrope, za nas je izuzetno veliki.

SŽ-Teretni prevoz već sada dobro radi na srpskom tržištu, a očekivano je i da planiramo širenje. Srbija je za naš veoma važno tržište, na kojem imamo mnogobrojne dugogodišnje lojalne klijente, kao i više strateških partnera. Među njima moram posebno izdvojiti Železnice Srbije, odnosno Srbija Kargo, s kojima tradicionalno imamo odličnu saradnju.

Najveći posao u koji je SŽ-TP uključen jeste prevoz žitarica i metalnih proizvoda koji se izvoze iz Srbije i okolnih zemalja i voze kroz Sloveniju u organizaciji Slovenačkih železnica. Naravno, tu je i saradnja sa mnogim izvoznim kompanijama, u oblastima koje nisu usmerene na kompletne vozove, tako da razvijamo i usluge poput pojedinačnih ili grupa vagona. Zahvalni smo lojalnim kupcima u Srbiji za dugogodišnju saradnju i poverenje i zato je ključni zadatak da im pružimo usluge u skladu s njihovim potrebama.

U Beogradu smo 2015. osnovali i privredno društvo SI-Cargo Logistics d.o.o, kako bismo radili na uvećanju portfolija kupaca i na sve većem preusmeravanju kupaca na železnički prevoz, ne samo u Srbiji, nego i u tranzitu preko Srbije. SI-Cargo Logistics takođe posluje na tržištima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske, Mađarske, Rumunije i Turske.

Uprkos značaju modernizacije vagona i lokomotiva i dobre povezanosti različitih relacija, samo železnički transport nije dovoljan. Kupci su sve zahtevniji svakog dana. Zbog toga već sada razmišljamo o koraku unapred, da im ponudimo i last-mile usluge, i kamionski transport, i skladištenje…Zato nam trebaju i strateški partneri.

PL: Da li to znači da se najava da se najava kako bi „SŽ sa svežim kapitalom koji će teretni prevoz dobiti kroz saradnju sa EP Holdingom, preuzeo određene firme, između ostalog, u Hrvatskoj i Srbiji“ odnosi na last-mile i dodatne usluge? Da li u ovom segmentu planirate akvizicije u Srbiji?

– Odnosi se na sve, da budemo bolji i pružamo usluge koje trebaju naši kupci. Mi želimo da u Italiji, Hrvatskoj i Srbiji i drugim zemljama snažnije nastupimo na različite načine, bilo sa našim postojećim partnerima bilo sami, ali na višem nivou i sa boljim kvalitetom.

Jedan od načina za to je preuzimanje određenih preduzeća, zapravo ne preuzimanje, to nije sasvim adekvatan termin – već stupanje u strateška partnerstva, kao što je slučaj sa SŽ Teretni prevoz i EP Holdingom. Strategija je jasna, a kada bude sve završeno, moći ćemo da damo više informacija o ovim planovima.

PL: I u Srbiji se proteklih meseci sve više govori o investicijama u intermodalni prevoz. Kako gledate na ovu oblast?

– Intermodalni transport je segment sa najvećim potencijalom za budućnost. Mislim da je to pravi put i da će razvoj biti sve intenzivniji i intenzivniji. Ako posmatramo naš Koridor 10, jasno je da naša konkurentnost nije ni blizu nivoa koji je prisutan u zemljama poput Nemačke, Austrije… Razlog tome je jednostavan – ove zemlje snažno subvencionišu kombinovani prevoz. Dobar znak je da je naša država sada konačno prepoznala da je ovo budućnost železničkog transporta, pa smo veoma blizu toga a pridobijemo subvencije za single-vagonski i kontejnerski prevoz.

Zakup lokomotiva

Srbija Kargo i Slovenačke železnice potpisali su ugovor o zakupu do 8 lokomotiva serije 664 i 644. Prve četiri lokmotive su preuzete i dopremljene u Srbiju početkom februara i aprila, a njihove performase omogućavaju eksploataciju na zahtevnijim prugama, kao i pouzdanost u vuči težih vozova. „Cilj je da se prevoz ralizuje kako je najbolje moguće, a takođe i da pomognemo svojim partnerima“, kaže Melita Rozman Dacar.

Sava Express

Prvi direktan teretni voz između Slovenije i Srbije – Sava Express, pokrenut je pre nešto više od 3 godine. Sava Express nudi prevoz klasičnih vagonskih pošiljaka i pošiljaka kombinovanog saobraćaja u redovnim direktnim teretnim vozovima između Slovenije i Srbije. Preko Ljubljane Zalog, Beograd Ranžirne i Sremske Mitrovice, povezuje robne tokove iz država Zapadne i Srednje Evrope, s tranzitnim prevozima kroz Srbiju. U pitanju je celovito i jedinstveno logističko rešenje, koje sadrži prevozne usluge, sve potrebne manipulacije, prilagodljivost prevoza itd.

Tokom pandemije projekat Sava Express pokazao je svoj potencijal, te su količine robe prevezene putem ovog servisa u 2020. za 11,83% veće nego u istom periodu prethodne godine. Najava završetka izgradnje novog kontejnerskog terminala u stanici Beograd Ranžirna otvara mogućnosti za dalji razvoj ovog projekta, pogotovo stvaranjem optimalnih mogućnosti za kvaltetnijim servisom i prošireniem kapaciteta terminala u Srbiji. U skladu sa ovakvim rezultatima SŽTP je postigao dogvor sa SK i HŽCargo o daljem nastavku projekta po istim principima i u 2021. godini. Sava Express predstavlja jedini železnički servis koji klijentima omogućava otpremu pojedinačnih vagonskih pošiljka između Srbije i Slovenije i obrnuto po cenama koje su konkurentne drumskom saobraćaju uz redovan servis – najmanje dva puta sedmično u oba smera.

Autor: Milica Milosavljević