Milšped Grupa gradi intermodalni terminal u Popovcu kod Niša

Milšped Grupa, koja se kroz svoje dvadesetsedmogodišnje poslovanje pokazala kao jedna od vodećih logističkih kompanija na Balkanu i u Evropi, počela je izgradnju intermodalnog terminala u Popovcu kod Niša. Planirano je da radovi budu završeni do kraja godine, a da terminal bude operativan početkom sledeće, kažu za PlutonLogistics u Milšped Grupi.

– Stalnim unapređenjem usluga i ulaganjem u svoje poslovanje idemo u korak sa vodećim svetskim logističkim kompanijama. Fokus logističara je da pronađu efikasno, ekonomično i ekološki održivo rešenje za transport roba. Upravo se to može postići kombinovanjem raznih vidova transporta koji se mogu organizovati na intermodalnom terminalu – kažu u Milšped Grupi.

Iz tog razloga Milšped Grupa je počela izgradnju svog intermodalnog terminala na jugu Srbije, u Popovcu, želeći time da pruži kompletnu integrisanu uslugu.

S obzirom na lokaciju, terminal je izuzetno dobro povezan sa svim međunarodnim putevima, kao i logističkim i industrijskim centrima u Srbiji. U Milšped Grupi navode da je plan da se ovom lokacijom obuhvati Kosovo i Metohija, istočna Bugarska, Severna Makedonija, pravac od Niša ka Grčkoj i Turskoj.

Fokus je na železničkim pravcima, s obzirom na to da je ta lokacija čvorište puta prema istoku i jugu, kao i na povezivanju sa drugim intermodalnim terminalima u Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Austriji, Sloveniji…

Kako saznajemo, terminal će biti realizovan u tri faze. Prva faza će podrazumevati izradu kontejnerskog terminala, sa pripadajućim parkingom i upravnom zgradom i sve će se to prostirati na 4 ha. Ovaj terminal će imati funkciju suvog terminala, nalik svim evropskim terminalima. Druga faza biće izrada skladišnog prostora od 15.000 m2 sa unutrašnjim kolosekom i svi magacini će biti visokoregalni. U trećoj fazi je planirana izrada skladišta od 18.000 m2. Terminal Popovac će imati tri železnička koloseka od ukupno 1000 metara. O atraktivnosti pozicije terminala govori činjenica da se nalazi na 2 km od autoputa koji vodi do Beograda, Sofije i Soluna.

Do sada u Srbiji nije postojala mogućnost manipulacije IMO teretom na terminalima, kao i rukovanja sa poluprikolicama i prikolicama. Iz luka postoje samo blok vozovi, nema vozova sa drugih evropskih intermodalnih terminala – objašnjavaju u Milšped Grupi i dodaju da će na terminalu biti jedinstven operater koji će pružati usluge svim privrednim subjektima.

Novine koje će biti omogućene u intermodalnom terminalu Popovac su: manipulacija, utovar i istovar kontejnera, rukovanje poluprikolicama i prikolicama, rukovanje ADR/IMO opasnim teretom, RF rukovanje kontejnerima i PTI usluge. Planirani kapacitet ovog terminala je 50.000 TEU.

– Otvaranje intermodalnog terminala Niš i njegovo povezivanje sa lukama u regionu, a i sa svim svetskim lukama, doprineće smanjenju eksternih troškova transporta čime će roba iz regiona centralne, istočne i južne Srbije biti cenovno konkurentnija na tržištima širom sveta. Ovo će dodatno uticati na ubrzani stepen razvoja i priliva stranih investicija u sve delove Srbije – dodaju u Milšped Grupi.