Nova ograničenja BRZINE vozova – rizik od dodatnih kašnjenja u prevozu

Italijanska agencija ANSFISA uvela je novu regulativu za vozove koji koriste kompozitne kočione blokove (LL blokovi IB 116), kojom se reguliše maksimalna brzina vozova koji koriste takvu vrstu kočnica. Naime, ograničenje brzine za vagone koji imaju ovaj kočni sistem biće 80 km/h, umesto nekadašnjih 100 km/h. Za vozove sa opasnim teretom predviđeno je ograničenje od 60 km/h.

Iako je odluka na snazi tek od 9. novembra, sektor železničkog teretnog saobraćaja već negativno reaguje na razvoj događaja. Kako napominje kompanija Rail Cargo Group, nova pravila utiču na čitavu industriju, jer će manje brzine biti razlog zbog kašnjenja vozova.

Smatraju i da je doneta odluka u suprotnosti sa težnjom kompanija za tišim i održivijim prevozom tereta u železničkom saobraćaju.

Nova regulativa korak unazad?!

Kompozitni kočni blokovi su jedan od trendova u industriji železničkog teretnog prometa u poslednjih nekoliko godina. Oni zamenjuju konvencionalne kočione blokove od livenog gvožđa koji su decenijama bili u upotrebi.

Kompozitni kočioni blokovi su napravljeni od plastike i ključni su za smanjenje zagađenja bukom. Budući da mogu da za polovinu smanje buku koja nastaje prilikom kočenja, stvaraju bolje uslove za ljude koji žive u blizini pruge.

Mnoge kompanije, uključujući Rail Cargo Group, DB Cargo i Metrans, dodato su opremile svoje flote vagona i lokomotiva kompozitnim kočnicama, dok su zemlje poput Nemačke i Švajcarske usvojile zakone koji zabranjuju konvencionalne kočnice, ili nameću kazne za bučne vagone.

Da li su kompozitne kočnice opasne?

S druge strane, godinama unazad ukazuje se na moguće nedostatke ovih kočnica. Jedan od primera je studija holandske inspekcije za životnu sredinu i transport (ILT) iz 2018. godine, koja pokazuje da LL-kočni blokovi uzrokuju relativno više habanja navoja točka. Konkretno, ovi kočni blokovi imaju manju sposobnost odlaganja toplote koja se akumulira usled trenja između kočnice i točka.

Studija slučaja odnosila se na holandskog operatera koji je prevozio dvadeset vagona opasnog tereta. Ovom operateru su se 2017. godine, tokom upotrebe kompozitnih kočionih blokova, transformisali točkovi voza. Šteta je otkrivena, a do nesreće nije došlo. Međutim, holandski inspektorat je izrazio bojazan da postoji bezbednosni rizik, jer bi transformisana površina točka mogla dovesti do iskliznuća iz šina.

Izvor: railfreight.com