Obnova pruge Beograd-Niš – EBRD daje Srbiji državni zajam od 500 miliona evra

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) najavila je u petak će Srbiji odobriti državni zajam od 500 miliona evra, u tranšama, za sanaciju i dogradnju železničke pruge Beograd-Niš na Koridoru 10 duge oko 228 kilometara. Planirani datum odobrenja je 30. novembar 2022, navodi se u zvaničnoj dokumentaciji.

Cilj rekonstrukcije pruge Beograd-Niš, koja je jedan od najznačajnijih železničkih projekata u Srbiji, jeste povećanje brzine do 200 km/h uz unapređenje kvaliteta putničkih i teretnih železničkih usluga. Projekat, koji je procenjen na oko 2 milijarde evra, sufinansiraće Evropska investiciona banka i Evropska unija kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

Ukupni procenjeni troškovi modernizacije i rekonstrukcije koridora Beograd-Niš-Preševo (granica sa Severnom Makedonijom) u dužini od 350 km (podeljeno na nekoliko deonica), iznose 2,5 mlrd EUR.

Cela pruga se smatra kičmom srpske železničke mreže i ključnom trasom za povezivanje železničke mreže Zapadne Evrope sa Zapadnim Balkanom i dalje sa Grčkom i Turskom, što će unaprediti integraciju Srbije u TEN-T Core mrežu.

Pruga Beograd-Niš 

Infrastruktura železnice Srbije je u prošloj godini objavila tender za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju drugog koloseka na deonici Stalać-Đunis dužine 18 km, uključujući tunel dužine 3.275 metara, koji se nalazi na pruzi Beograd-Niš. Projekat obuhvata i izgradnju tunela 1, 2, 3 i 5 po NATM metodi projektovanja i izgradnje. Vrednost projekta je 276,24 mil EUR, a finansiraju ga WBIF sa 81,65 mil EUR i EIB sa 122,1 mil EUR, dok 72,44 mil EUR izdvaja Srbija. Očekuje se da projekat bude gotov 2024. godine, kada će biti završena i železnička obilaznica oko Niša.

Po završetku radova cela železnička trasa od granice sa Hrvatskom do Beograda i potom Niša postaće dvokolosečna.

Modernizacijom cele trase Beograd-Niš, duge 228 kilometara, biće omogućiti dostizanje brzine do 200 km/h, čime će se unaprediti kvalitet putničkog i teretnog železničkog saobraćaja. Završetak celog projekta očekuje se 2026. godine, nakon čega će se značajno smanjiti vreme putovanja između Beograda i Niša – na jedan sat i 15 minuta, podseća specijalizovani železnički portal railwaypro.com. 

Pruga Beograd-Niš obezbediće brzu vezu ka Bugarskoj preko Dimitrovgrada i ka Severnoj Makedoniji preko Preševa. Severno od Beograda, pruga će obezbediti efikasnu vezu ka Mađarskoj preko pruge Novi Sad-Subotica-Segedin.

Pravci ka Bugarskoj i Grčkoj 

Kada se govori o obnovi železničke infrastrukture u Srbiji, značajno je pomenuti i planove za prugu od Niša ka Dimitrovgradu, kao i ka granici Severnom Makedonijom.

Projekat obnove pruge Niš-Dimitrovgrad u dužini od 96 km obuhvata rehabilitaciju i elektrifikaciju, kao i ugradnju signalno-telekomunikacionih sistema uključujući i nišku železničku obilaznicu. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović početkom godine izjavio je da če radovi na pruzi Niš-Dimitrovgrad otpočeti tokom leta. Podsetimo, ranije je najavljeno da bi projekat trebalo da bude završen 2024, čime će se omogućiti da vozovi umesto trenutnih 30 km/h dostižu brzine do 120 km/h.

Za prugu Niš-Preševo-granica sa Severnom Makedonijom, koja omogućava pristup Grčkoj, planovi obuhvataju modernizaciju i izgradnju. Deonica Niš -Preševo je jedna od najstarijih železničkih pruga u Srbiji i najznačajnija deonica na Koridoru 10. Ova elektrifikovana linija duga 151 km se koristi za većinu transporta u zemlji. Modernizacija ovog dela obuhvata radove na 92 km pruga na deonicama Brestovac – Vinarci, Orevo – Vranjska Banja, Ristovac – Bujanovac i Bukarevac – Preševo – granica sa Severnom Makedonijom. Vrednost projekta iznosi 182,25 mil EUR, a finansiraju ga EIB sa 90,5 mil EUR i WBIF sa 4 mil EUR, dok je 14,67 mil EUR nacionalni doprinos. Očekuje se da će projekat biti završen do decembra 2025. godine.

Foto: ilustracija