Raste potreba za kontejnerskim prevozom – Srbija Kargo počinje remont 30 plato vagona

Sagledavši postojeće stanje i potrebe za prevozom robe kontejnerima, preduzeće Srbija Kargo pokrenulo je projekat remonta 30 plato vagona serija Sgnss i Regs. Projekat je vredan više od 13 miliona dinara, a kompanija ga finansira iz sopstvenih sredstava.

– Imajući u vidu da se poslednjih godina javlja problem u funkcionisanju transporta robe železnicom, koji je uslovljen nedostatkom ovih tipova teretnih kola, opredelili smo se upravo za njihov remont. Inače, transport robe kontejnerima danas je najdominantniji vid transporta na svetu. Upotrebom kontejnera povećava se komplementarnost različitih vidova prevoza i pospešuje njihova saradnja u transportnom lancu, kroz lakše kretanje i standardizaciju tereta – ističu iz kompanije Srbija Kargo.

Kako navode, projekat je pokrenut nakon analize postojećeg stanja, ali i očekivane transportne tražnje – kratkoročno do 2023, kao i dugoročno do 2035. Takođe, izvršena je i analiza po relacijama, planiranom prevozu i tokovima roba, planiranim prihodima i rashodima.

Očekuje se da će projekat značajno uticati na kvalitet naših usluga, njihovu konkurentnost, kvalitet teretnih kola kao i na rast i razvoj železničog teretnog saobraćaja.

Remont ovih plato vagona ugovoren je sa dva domaća remontera, fabrikom Želvoz iz Smedereva, koja je zadužena za redovnu opravku 15 kola serije Sgnss i remontnom radionicom MIP-RŠV iz Ćuprije, koja će remontovati 15 kola serije Regs.

– Ovo je jedan od najvećih projekta koji se trenutno realizuje u našoj kompaniji. Remontom će biti obuhvaćena demontaža, detaljan pregled i opravka svih sklopova i sigurnosnih uređaja, opravka i provera geometrije postolja kola, kompletna opravka poda, kao i antikorozivna zaštita. Za sve obavljene radove u redovnoj opravci dobija se odgovarajuća garancija od remontera, a izvodiće se prema najstrožim evropskim standardima i važećim tehničkim propisima. Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti ugrađena u ove vagone mora da ispunjava evropske normative kvaliteta, što znači da će kola će biti potpuno interoperabilna – navode.

Rok za završetak projekta je 6 meseci, nakon čega će remontovani vagoni biti spremni da beleže nove kilometre, saopšteno je.

Foto: Srbija Kargo