Rio Tinto razvio prvu automatsku železničku mrežu za veliku udaljenost

Rio Tinto uspešno je razvio projekt AutoHaul, formirajući najvećeg robota na svetu i prvu automatsku železničku mrežu za veliku udaljenost i teret.

„Automatizacija železničke mreže ove veličine i razmere na udaljenoj lokaciji kao što je Pilbara region bilo je izazovno putovanje, ali rani rezultati ukazuju na značajan potencijal za poboljšanje produktivnosti, omogućavajući veću fleksibilnost sistema i smanjenje ’uskih grla’,“ rekao je Rio Tinto Iron Ore direktor Rail, Port & Core usluga, Ivan Vela (Ivan Vella).

Od završetka prvog putovanja sa teretom u julu, Rio Tinto je kontinuirano povećavao broj autonomnih putovanja preko svojih operacija železne rude u Zapadnoj Australiji na kontrolisan i siguran način, sa preko milion kilometara autonomnih putovanja.

Tokom narednih meseci kompanija će nastaviti da usavršava autonomne operacije kako bi obezbedila da bude u mogućnosti da maksimalno poveća vrednost.

Program AutoHaul u vrednosti od 940 miliona australijskih dolara (670,8 miliona dolara) fokusira se na automatizaciju vozova koji prevoze železnu rudu u luku Rio Tinto u Pilbara regionu u zapadnoj Australiji. Rio Tinto upravlja sa oko 200 lokomotiva na prugama dužim od 1.700 km u Pilbari, prevozeći rude iz 16 rudnika do četiri lučka terminala.

Prosečna dužina povratka ovih vozova iznosi oko 800 kilometara, dok prosečno trajanje putovanja, uključujući utovar i istovar, iznosi oko 40 sati.