SAZNAJEMO sve detalje – Veliki planovi austrijske Rail Cargo Group za srpsko tržište u 2023.

Beogradsko preduzeće austrijske OBB Rail Cargo Grupe otpočeće rad u prvom kvartalu 2023, a Srbija će tako postati 13. zemlja u Evropi u kojoj RCG sopstvenim lokomotivama i sa sopstvenim osobljem obavlja železnički prevoz, saznajte PlutonLogistics.

– Ovaj korak nam omogućava da ponudimo naše TransFER veze koje idu ka Turskoj i Grčkoj  preko dve alternativne rute i kao rezultat toga postanemo otporniji na krize – poručili su.

Nakon što smo sredinom septembra ekskluzivno objavili da je među novim firmama koje su u našoj zemlji dobile licencu za železenički prevoz robe i Rail Cargo Carrier Southeast d.o.o. Beograd, jučerašnja velika godišnja konferencija austrijske železničke kompanije bila je prilika da od predstavnika RCG direktno saznamo planove za naše tržište, kao i za dalji rast i razvoj.

Iako su Andreas Mattha, predsednik Upravnog odbora OBB-Holding AG i Clemens Forst, portparol Upravnog odbora OBB Rail Cargo Group govorili o mnogim značajnim temama (uticaj ukrajinske krize, zelena rešenja, rastuće cene električne energije, povećanje transporta otpada železnicom itd), Balkan je – uz Kinu, definitivno bio u fokusu.

Andreas Mattha i Clemens Forst, foto: Press conference Rail Cargo Group/PrintScreen

– Mi smo održiva logistička okosnica austrijske i evropske privrede i intenzivno ulažemo u širenje naše mreže – u pravcu Kine, a sve više i na Balkanu. Prvog januara 2023. počinje rad filijala u Šangaju, a naročito ćemo se usmeriti na dalje proširenje transportog pravca na  Srednjem koridoru, rekao je Clemens Forst.

Govoreći o planovima za Srbiju, Forst je istakao da će kompanija u drugom kvartalu 2023. krenuti sa prvim vozovima.

– Jugoistočna Evropa je tradicionalno veoma važno tržište za nas –  kaže Forst za PlutonLogistics.

– Novine u Srbiji za našu kompaniju značajne su prvenstveno iz dva razloga. Prvi je omogućavanje alternativne rute, što je za železnički transport neophodno u uslovima intenzivnih infrastrukturnih radova, koji mogu značiti i čekanje po nekoliko dana. Kao drugo, želimo da budemo bliže povezani sa srpskom industrijom. Srbija Kargo je naš važan partner, ali sa rastom obima želimo da povećamo svoje prisustvo.

Rail Cargo Group, kargo divizija OBB, danas je prisutna u 18 zemalja. Zapošljavaju 5.755 logističkih profesionalaca iz 34 zemlje, upravljajući sa 463.000 vozova godišnje, odnosno 1.270 dnevno. Prema poslednjim objavljenim podacima, uz efikasne kompletne logističke usluge, prevoze 94 miliona neto tona godišnje.

Komentarišući rastuću potrebu za kontejnerskim transportom širom Evrope, Forst je u svom izlaganju još jednom podsetio da je kompanija usmerena ne samo na prevoz, već i na intermodalne i mutimodalne logističke usluge.

Mnogi naši pre svega novi klijenti nemaju železničku konekciju u svom kompleksu, već im je u poslednjoj milji neophodan i kamionski prevoz. Intermodalna i multimodalna logistika će biti u fokusu za nas, dodao je.

Osvrnuvši se na poslovanje u Jugoistočnoj Evropi u tom kontekstu, Forst je ocenio da se Srbija veoma lepo razvija, „transport iz Pireja, kao i konekcija ka Turskoj“, bilo da je reč o kontejnerskom transportu ili klasičnom transportu vagonima.

Uticaj cena električne energije  

Zbog nestabilnih cena energije u Evropi, sledeće godine će doći i do značajnog povećanja cena za RCG kupce, naglasio je Forst.

Kao energetski intenzivna kompanija, i mi smo pogođeni ogromnim skokovima cena energije na tržištu i stoga moramo da svoje dodatne troškove prebacimo na naše kupce – ovaj korak je neizbežan u svetlu trenutnih dešavanja u kombinaciji sa tradicionalno niskom maržom industrije, ali se preduzima transparentno i fer, u koordinaciji sa svim našim klijentima, poručio je.

Evropski projekti

Andreas Mattha, predsednik Upravnog odbora OBB-Holding AG, istakao je da je železnica i ove godine, u svetlu svih izazova sa kojima se suočila, pokazala da je pouzdan i relevantan sistem za transport i snabdevanje.

– Posebno sam zadovoljan što svojim uslugama možemo da podržimo ljude i privredu Ukrajine. Upravo sada prenosimo milionu tonu žita iz Ukrajine u svet. To OBB čini jednom od vodećih železničkih kompanija koje ovde pružaju pomoć.

Mattha je istakao i da će prvi bescarinski koridor na svetu od luke Trst do suve luke Villach u južnoj Austriji biti značajan korak u prebacivanju transporta sa druma na železnicu.

– Villach će postati kapija za ulazak robe iz celog sveta u EU, a ona će stizati železnicom. U celini, sve naše mere su usmerene na davanje značajnog doprinosa postizanju klimatskih ciljeva. Prevoz jedne tone tereta železnicom je 30 puta povoljniji za klimu u poređenju sa kamionom.

Kao tržišni lider u Austriji, RCG nastavlja sa mnogobrojnim relevantnim projektima, dodao je Mattha.

– Intenzivno se pripremamo za izmene Zakona o upravljanju otpadom od januara 2023. godine sa ulaganjem od 75 miliona evra u novi materijal za vagone. Na osnovu toga, moći ćemo da sa puta na prugu prebacimo i sve više transporta otpada.

Naslovna foto: oebb