„Severina“ ponovo broji nove kilometre

Sekcija za održavanje voznih sredstava preduzeća Srbija Kargo u Nišu završila je investicionu opravku elektro-lokomotive 444-007.

Popularna „Severina“, kako se u železničkom žargonu prepoznaje ova lokomotiva, dobila je veću pouzdanost, novi radni vek i od pre nekoliko dana – kada je napustila lokomotivski depo u Crvenom krstu, krenula da ispisuje nove kilometre na srpskim prugama.

Lokomotiva 444-007 nastala je modernizacijom lokomotive 441-326, 24. juna 2005. godine. Nakon 12 godina neprekidnog rada i 1.400.000 pređenih kilometara, zasluženo je septembra 2017. godine otišla na svoj odmor.

Zahvaljujući radu zaposlenih u elektro-depou, kao i ostalim delovima ZOVS u Nišu, završena je investiciona opravka i lokomotiva spremno ušla u novi radni vek od 12 godina.

Uz redovan rad, na ovom investicionom projektu, bilo je angažovano 32 radnika najrazličitijih struka, navodi se u saopštenju preduzeća Srbija Kargo.

– Dosadašnja dobra praksa i iskustvo opredelili su depo u Nišu za ovu zahtevnu investicionu opravku, čime je ostvarena značajna ušteda našoj kompaniji. Poređenja radi, do sada je izvršeno 7 invensticionih opravki ove serije lokomotiva u rumunskoj firmi Reloc, za šta je preduzeće Srbija Kargo moralo da izdvoji 150.000 evra po lokomotivi – navodi se.

Za prvih 6 meseci ove godine 347 lokomotiva izašlo sa radioničkih koloseka depoa u Nišu, potpuno ispravno i bezbedno za saobraćaj. Vanredne opravke manjeg i većeg obima izvršene su na 250 lokomotiva, dok su kontrolno-tehnički pregledi ranga P1, P3, P6 i P12 urađeni na 109 lokomotiva.

Izvor/foto: srbcargo.rs