Spajanje grčkih i crnomorskih luka – Sea2Sea projekat prebacuje 650 mil EUR tereta na železnicu

Velike najave ulaganja u razvoj železničke mreže u Jugoistočnoj Evropi sve su bliže implementaciji.

Projekat Sea2Sea, čiji je cilj povezivanje grčkih i crnomorskih luka, u fokusu je tokom poslednjih nekoliko meseci, a sada se nazire i početak njegove realizacije. Sea2Sea podrazumeva razvoj železničke linije koja će povezati severnu Grčku i Bugarsku sa rumunskom granicom, što će utecati na premeštanje znatnih količina pomorskog tereta iz moreuza Bosfor na železnicu.

Planirani železnički koridor povezaće grčke luke Solun, Кavalu i Aleksandropolis sa bugarskim crnomorskim lukama Varna i Burgas, protežući se i do luke Ruse koja se nalazi na Dunavu i bugarsko-rumunskoj granici.

Cilj Grčke i Bugarske je osnivanje zajedničke kompanije za upravljanje projektom. Istovremeno, dve strane će pokušati da ga uključe u finansijski program Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF II).

Kada je reč o Grčkoj, ta zemlja će uložiti oko četiri milijarde evra u železničke projekte na svojoj teritoriji. Investicije će biti usmerene na železničke veze između Soluna i mesta Toxotes, koje prolaze kroz luku Кavala i prugu Aleksandropolis-Ormenio koja se proteže do grčko-bugarske granice. Ugovori o izgradnji projekta biće potpisani 2023. godine, a radovi bi trebalo da budu završeni do 2027-2028.

Dva glavna projekta

Projekat Solun-Toxotes koštaće 1,68 milijardi evra.

– U rad će biti pušteno 206 kilometara nove železničke pruge sa signalizacijom i elektrifikacijom, čime će se završiti železnički koridor koji povezuje Solun sa Кavalom i postojećom grčkom železničkom mrežom – saopštila je kompanija ERGOSE, podružnica Hellenic Railways zadužena za sprovođenje infrastrukturnih investicionih projekata. Prema njihovim navodima, ova linija će smanjiti tranzitno vreme između Soluna i Aleksandropolisa za tri sata.

S druge strane, na liniji Aleksandropolis-Ormenio biće ulaganja do 1,08 milijardi evra u cilju poboljšanja prekograničnih veza između Grčke i Bugarske, ali i Grčke i Turske, budući da se linija nalazi u trograničnom području.

ERGOSE je napomenuo da bi izvođač radova za završetak projekta morao da nadogradi 176 kilometara postojeće jednokolosečne železničke pruge u dvokolosečnu, opremljenu sistemima za signalizaciju i elektrifikaciju.

Zašto je važno?

U aprilu 2022. godine grčki ministar saobraćaja Кostas Кaramanlis istakao je značaj ovog novog koridora. Кonkretno, on je naglasio da je reč o projektu od geostrateškog značaja koji povećati obim železničkog teretnog saobraćaja u regionu. 

Ne postoji način da se postane logistički centar u Jugoistočnoj Evropi bez ulaganja u železničke veze između ovih grčkih destinacija i omogućavanja severnim grčkim lukama da imaju pravi pristup železnici, rekao je Karamanlis.

– Sa ovim razvojem železnice, Solun će postati kapija za transport kroz Jugoistočnu Evropu, dok će luka Aleksandrupolis postati sve važnija. Postoje mogućnosti da se ova linija čak produži prema lukama u Severnom moru – dodao je.

Zaista, prema studijama ERGOSE, geostrateška i logistička vrednost mega projekta Sea2Sea je jasno vidljiva.

– Kada ovaj projekat bude završen, on bi mogao da preusmeri značajan procenat kontejnerskog tereta koji tradicionalno prolazi kroz Bosfor. Sa mora bi tako, na godišnjem nivou, na prugu mogao da se prebaci teret u vrednosti od preko 650 miliona evra – zaključili su, prenosi railfreight.com.