Srbija Kargo i HŽ Cargo najavljuju jačanje saradnje

Tržište se polako budi, a Srbija Kargo i HŽ Cargo „imaju potencijal da odgovore svim potrebama privrede, svojim kvalitetom, znanjem, kapacitetima i tačnošću“, saopšteno je nakon sastanka predstavnika dve železničke kompanije prošle sedmice.

Srbija Kargo je 16. juna ugostio predstavnike hrvatske kompanije HŽ Cargo, u cilju nastavka i pospešivanja dugogodišnje saradnje. Imajući u vidu značaj saradnje nacionalnih operatera, želja predstavnika obe kompanije je, da se ne samo nastavi dosadašnji tempo, nego da se napravi iskorak u poslovanju, a samim tim i poveća obim prevoza, bez obzira na konkurenciju.

– HŽ Cargo prepoznaje naše preduzeće kao svog strateškog partnera izabranog za ovaj deo regije – navodi se u saopštenju kompanije Srbija Kargo.

Analizom saradnje u prethodnoj, veoma teškoj i nestabilnoj godini, primećeni su samo sporadični problemi, koji su rešavani operativno. Radi predupređenja potencijalnih smetnji, a i ekspeditivnosti, omogućiće se elektronsko slanje određene dokumentacije, radi brže primopredaje vozova u Šidu, kao pograničnoj stanici. U skladu sa potrebama i trendovima, koje HŽ Cargo prati, kupljene su tri Vectron lokomotive, sa kojima se može računati na prevoz teških vozova.

Takođe, jedna od velikih novina ove hrvatske kompanije je informatizacija celog sistema sa domaćom aplikacijom, koja treba uskoro da zaživi. Sa aplikacijom će se dobiti na brzini, transparentnosti, preduprediće se greške radnika…

I preduzeće Srbija Kargo pokrenulo je projekat informatizacije, čija primena se očekuje u narednoj godini, dodaje se.

Izvor: srbcargo.rs