Ugovoreno finansiranje pruge za velike brzine Novi Sad-Subotica

Projekat izgradnje pruge za velike brzine između Novog Sada i Subotice, za čiju je realizaciju 25. aprila u Pekingu potpisan Ugovor o finansiranju s kineskom Eksim bankom, obuhvata trasu dvokolosečne pruge i ukupno 49 podvožnjaka, nadvožnjaka i sličnih objekata.

Pruga Novi Sad – Subotica duga je 108,2 kilometar i treća je deonica pruge za velike brzine kroz Srbiju na pravcu Beograd – Budimpešta.

Komercijalni ugovor potpisan u julu prošle godine s konzorcijumom kineskih kompanija China Railway International i China Communications Construction Company vredan je 943 mil EUR, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Projekat će obuhvatiti stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica i denivelaciju ukrštanja pruge s drumskim i pešačko-biciklističkim stazama.

Predviđa, takođe, ugradnju elektrotehničke infrastrukture koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem.

Projektom je obuhvaćena izrada tehničke dokumentacije, nabavka, isporuka i izgradnja.

Predviđena je i rekonstrukcija devet železničkih stanica: Novi Sad, Sajlovo, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica, kao i tri nove stanice sa staničnim kapacitetima: Rumenka, Vrbas i Lovćenac.

U Vrbasu će biti izgrađen i vijadukt dužine 1,6 kilometra.

Rok za izvođenje radova je 33 meseca od njihovog početka.