RAST ili STAGNACIJA: Vozovi na relaciji Kina-Evropa saobraćali 10.000 puta

Teretni vozovi na relaciji Kina-Evropa su u 2022. godini, tačnije u nedelju 21. avgusta, zabeležili svoje desethiljadito putovanje. Prošle godine, ova prekretnica je dostignuta deset dana kasnije, navodi „China State Railway Group“. Iako je rast na evroazijskom koridoru usporen, ovo ukazuje na to da on nije stagnirao.

Postoje različite metode za izračunavanje uspeha Novog puta svile. Dok jedni mere broj vozova, drugi se fokusiraju na TEU tereta koji se transportuje u ovim vozovima, budući da nisu svi vozovi potpuno natovareni. U 2022. godini teretni vozovi su do sada prevezli 972.000 TEU robe, što je godišnji porast od 5 odsto, ističe Kineska železnička grupa.

Prethodno, kompanija je objavila brojke za H1, koje su pokazale rast od 2 odsto u pogledu broja vozova. U prvoj polovini 2022. godine, putovanja teretnim vozovima na relaciji Kine i Evrope porasla su za 2 odsto, dok je količina prevezenih TEU-a porasla za 2,6 odsto.

Blagi preporod

Može se reći da se saobraćaj na Novom putu svile polako pojačava. Iako je od rata u Ukrajini  svakako postao moguća ruta između Evrope i Kine, on nikada nije bio ozbiljna alternativa, jer nema kapacitet da olakša obim tereta na glavnoj ruti.

– Dok je obim naglo opao u martu/aprilu ove godine pošto su se mnogi prevoznici prebacili na Srednji koridor, potražnja za rutom kroz Poljsku sada raste – rekao je Jakub Walczak iz „C.H. Robinson“ tokom nedavno održanog vebinara.

– Očekujem da će se obim dodatno povećati kasnije ove godine, posebno imajući u vidu to da se približavaju božićni praznici.

Rast usporava

S obzirom na to, uobičajeni rast obima ove godine beleži silazni trend. U 2021, putovanja teretnih voza između Evrope i Kine porasla su za 22 odsto, a TEU za 29 odsto. Ako se vratimo još više unazad, 2020. godine rast je bio 50 odsto, odnosno 56 odsto. Godina 2020. može se smatrati izuzetnom, s obzirom na to da je početak pandemije COVID-19 pozitivno uticao na železnički teretni saobraćaj između Kine i Evrope.

– COVID je imao pozitivan uticaj na obim saobraćaja na Novom putu svile, jer se železnički teretni prevoz pokazao kao jedina održiva alternativa. Vazdušni transport je bio izuzetno skup, a povećanje stopa je bilo sporije za železnički prevoz nego za pomorski transport –  objasnio je de Jong na istom vebinaru.

On ističe da će u pogledu cena, pomorski transport verovatno povratiti svoju konkurentsku poziciju do kraja ove godine. „Očekuje se da će cene za prekookeanski transport smanjiti, što je loša vest za železnički transport. Teret koji je prebačen na železnicu verovatno će biti vraćen na pomorski ili već jeste.“

Izvor: railfreight.com