Železnički teretni koridor Zapadnog Balkana u funkciji od 2020. godine

Bugarska vlada je odlučila da osnuje izvršni savet zadužen za implementaciju projekta koga podržava EU za stvaranje železničkog koridora za Zapadni Balkan. Koridor će obuhvatiti teritorije Austrije, Slovenije, Hrvarske, Srbije i Bugarske, sa ciljem poboljšanja povezanosti i trgovine sa zemljama Zapadnog Balkana.

Evropska komisija je u martu 2018. godine odlučila da uspostavi koridor Alpi-Zapadni Balkan koji bi trebalo da počne da radi za dve godine. Glavna ruta železničkog koridora ’Alpi-Zapadni Balkan’ prati Salzburg – Vilah – Ljubljanu – /Vels/Linz – Graz – Maribor – Zagreb – Vinkovci/Vukovar – Tovarnik – Beograd – Sofiju – Svilengrad (granica između Bugarske i Turske).

Predloženi koridor će dopuniti preostale železničke teretne koridore u regionu Jugoistočne Evrope, naročito putem obezbeđivanja pristupa regionima koji do sada nisu bili obuhvaćeni mrežom železničkih koridora. Takođe će obezbediti alternativno preusmeravanje na dva postojeća koridora, odnosno koridore Orijent/Istočni Mediteran i Rina-Dunav.

Koridor će stvoriti osnovu za bolju međusobnu povezanost između država članica i evropskih trećih zemalja, jer će uključiti Srbiju i olakšati vezu sa Turskom na bugarsko-turskoj granici, omogućujući direktnu vezu između zapadne/centralne Evrope i Turske.

Predloženi koridor će pružiti direktan pristup glavnim terminalima u pomenutim zemljama. Intermodalni čvorovi sa rekama Dunav i Sava su obezbeđeni na različitim lokacijama. Osim toga, pristup morskim lukama, naročito lukama Koper i Rijeka, je omogućen putem veza sa ostalim železničkim teretnim koridorima.

Izvor/foto: railwaypro.com

Podeli na društvenim mrežama: