Seminar „Skladišni prostor-projektovanje, organizacija i mapiranje u sistemima logistike“ 17. decembra u PKS

Privredna komora Srbije – Centar za edukaciju i stručno obrazovanje u saradnji sa SGS, najvećom svetskom organizacijom za kontrolu, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju organizuje jednodnevni seminar „Skladišni prostor-projektovanje, organizacija i mapiranje u sistemima logistike“ .

17. decembar (utorak) 2013. godine, od 10,00 do 15,15 sati

Privredna komora Srbije, Resavska 15, velika sala CESO

TEME:

• Projekti formiranja sistema skladištenja

• Tehnološko projektovanje kapaciteta za skladištenje robe

• Proračun potrebnih energenata skladišta • Organizacija sistema nabavke

• Organizacija sistema skladištenja

• Metode ocenjivanja isporučioca (sertifikacija, provera preko druge strane, mistery shoping)

• Upravljanje projektom šifriranja proizvoda, zona skladišta i postupaka rada – BAR CODE oznake

• Upravljanje projektovanjem informacionih sistema u procesima skladištenja i nabavke

• Mapiranje skladišta – definisanje I praćenje uslova radne sredine

• Metode prijemne, fazne i završne kontrole proizvoda i usluga

Predavači:

Dr Dejan Curović, Business Development Education & Project Manager

Dragomir Vasić, ekspert u oblasti EnMS

Seminar je namenjen:

svima koji su u svojim organizacijama zaduženi za projektovanje, organizaciju i mapiranja skladišnih prostora

Cilj seminara:

upoznavanje polaznika sa neophodnim zahtevima sa stanovišta projektovanja, organizacije i mapiranja skladišnih prostora

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanom seminaru

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Privredna komora Srbije, Beograd,

Resavska 13-15 tel. 011 3300 949,

faks 011 3238 612

e- mail: edukacija@pks.rs