Automatska parkirna kočnica postaje obavezna za teretna vozila

Izmene evropskih propisa predviđaju da će od 2024. godine parkirne kočnice sa automatskim aktiviranjem postepeno postajati obavezne za teretna vozila, podseća etransport.si. 

Evropska komisija je izmenama propisa otvorila put za povećanu bezbednost u radu komercijalnih vozila, a datumi stupanja na snagu su septembar 2024. (za nove tipove vozila) i septembar 2026. (za sva nova vozila).

Novi propisi odnosiće se na vozila sa električnim sistemom ručne kočnice, a ona će ubuduće morati automatski da se aktivira kada vozilo miruje i kada vozač isključi kontakt ili napusti svoje sedište. Elektronika vozila može otkriti da li je vozačevo sedište prazno – na primer otvaranjem vozačevih vrata ili otkopčavanjem sigurnosnog pojasa, piše etransport.si.