CEMT dozvole – međunarodna propusnica prevoznicima za slobodnu vožnju evropskim drumovima

Kako bi se povećala efikasnost drumskog transporta, smanjio broj praznih vožnji i zaštitila životna sredina uveden je sistem multilateralnih CEMT dozvola. Činjenica je da, u većini slučajeva, prevoznik mora posedovati odgovarajuću dozvolu za obavljanje bilateralnog, tranzitnog ili prevoza za i iz treće države, kao i da je prevoznicima iz Republike Srbije ograničen pristup tržištu međunarodnog teretnog drumskog transporta.

– Prevoznici iz RS su koristili multilateralnu kvotu CEMT dozvola pre raspada SFRJ i ponovo je koriste od 2002. godine, nakon pristupanja SRJ CEMT- u. Od tada pa do danas bazna kvota transformisana je u kontingente ovih dozvola u zavisnosti od kvaliteta vozila koje poseduju srpski prevoznici pa se od ukupno 420 CEMT dozvola od 2002. godine došlo do 1.810 dozvola od 2015. godine do danas, a ni u 2018. godini se ništa neće promeniti – istakla je docent dr Olivera Medar sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

Kako bi prevoznik dobio CEMT dozvolu neophodno je da pokrene postupak podnošenjem određene dokumentacije: pisani zahtev za izdavanje CEMT dozvole za međunarodni javni prevoz stvari na osnovu utvrđenog godišnjeg plana raspodele i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Prevozniku je dozvoljeno obavljanje drumskog prevoza stvari sa CEMT dozvolom u zemljama članicama CEMT-a.

Za svako teretno vozilo iz voznog parka određuje se sledeći broj bodova na osnovu kojih se dobija CEMT dozvola:
1) „EVRO VI bezbedno“ vozilo i više kategorije – 10 bodova;
2) „EVRO V bezbedno“ vozilo i „EVRO EEV bezbedno“ vozilo – 8 bodova;
3) „EVRO IV bezbedno“ vozilo – 7 bodova;
4) „EVRO III bezbedno“ vozilo – 6 bodova;
5) „zelenije i bezbedno“ vozilo – 4 boda;
6) „zeleno“ vozilo – 2 boda;
7) „vozilo“ koje je proizvedeno pre manje od 15 godina – 1 bod;
8) „vozilo“ koje je proizvedeno pre više od 15 godina – 0,5 bodova.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nadležno je za utvrđivanje godišnjih kontingenata CEMT dozvola i prema objavljenom obaveštenju, poslednje tri godine kontingenti dozvola se nisu menjali i u 2018. godini će ostati isti. Takođe, navedeno je da Ministarstvo razmatra mogućnost da raspodelu bazne kvote za 2019. godinu vrši isključivo za vozila „EVRO VI bezbedno“, što bi, osim uvećanja kvote i broja CEMT dozvola za raspodelu dalo dovoljno vremena svim domaćim prevoznicima da blagovremeno izvrše izmene u voznom parku i prilagode se novom kriterijumu za raspodelu dozvola.

Bitno je napomenuti da CEMT dozvole imaju teritorijalno ograničenje na određene države- Austriju, Italiju, Grčku, Mađarsku i Rusiju kao i to da su Rusija, Italija, ali i Nemačka najznačajniji spoljnotrgovinski partneri naše zemlje. Značaj pomenutih dozvola se ogleda i u tome što su prevoznici vremenom postali svesni da je neophodno tokom nabavke vozila kupovati što bolja vozila zbog povećanja kontingenata dozvola, a to je moguće samo promenom strukture voznog parka u korist vozila koja manje zagađuju životnu sredinu – rekla je Medar.

Sastavni deo CEMT dozvole je i dnevnik putovanja, isprava koja sadrži informacije o obavljenim vožnjama, po hronološkom redosledu i etapama svakog putovanja natovarenog ili praznog vozila. Važno je istaći i da dozvolu, u isto vreme, može koristiti samo jedno vozilo kao i to da se CEMT dozvola, zajedno sa dnevnikom putovanja mora nalaziti u vozilu od mesta utovara do mesta istovara ili u toku cele vožnje praznog vozila.

Takođe, CEMT dozvolu može oduzeti nadležni organ koji je dozvolu izdao u slučajevima ozbiljnih, odnosno ponovljenih prekršaja, zatim, usled nedovoljnog korišćenja, korišćenja isključivo za bilateralne prevoze, korišćenja isključivo za prevoze za/iz trećih zemalja. U slučajevima ponovljenih prekršaja prevozniku se zabranjuje korišćenje CEMT dozvole na period od najmanje dve godine.

Pogledajte opšti plan raspodele dozvola za 2018. godinu!