Novo CEMT uputstvo dostupno na srpskom jeziku

Udruženje za saobraćaj Privredne komore Srbije je pripremilo prevod i prilagođavanje na srpski jezik uputstva za upotrebu Multilateralne kvote CEMT dozvola.

Od svog osnivanja 1953. godine, Evropska konferencija ministara za saobraćaj (CEMT) nastoji da olakša međunarodni kopneni saobraćaj i da integriše zainteresovana tržišta.

Multilateralnu kvotu dozvola za prevoz tereta, uvedenu 1. januara 1974. godine, Savet ministara smatra praktičnim korakom ka postepenoj liberalizaciji drumskog prevoza tereta koja se može postići samo zajedničkim naporima država članica na putu ka harmonizaciji uslova konkurencije između prevoznika iz različitih država i između različitih vidova prevoza.

Uvođenjem standarda vezanih za buku i emisiju zagađivača za „zeleno“ vozilo i još strožih standarda emisije, kao i bezbednosne zahteve za „zelenije i bezbedno“ vozilo, a kasnije i za „EVRO III bezbedno“, „EVRO IV bezbedno“ i „EVRO V bezbedno“ vozilo, a od skora i za „EVRO VI bezbedno“ vozilo, multilateralna kvota promoviše upotrebu ekoloških i bezbednih vozila čime doprinosi obezbeđenju održive mobilnosti.

Multilateralan karakter dozvola doprinosi i racionalizaciji upotrebe vozila time što se smanjuje broj praznih vožnji.

Deklaracijom koju je usvojio Savet ministara CEMT-a na zasedanju održanom u Dablinu 17. i 18. maja 2006. godine CEMT je postao Međunarodni transportni forum (ITF).

U cilju obezbeđenja ujednačenih pravila korišćenja i upravljanja kvotom CEMT dozvola, ITF je u saradnji sa Međunarodnom unijom drumskog transporta (IRU) sačinio uputstvo čija je poslednja verzija usvojena decembra 2021. godine i objavljena u januaru 2022. godine na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.

U ovom uputstvu, namenjenom prevoznicima koji koriste CEMT dozvole i nadležnim organima uključenim u upravljanje kvotom, sažeto su opisane glavne karakteristike dozvola i uslovi i područje njihove primene.

Uočavajući potrebu da se pravila približe prevoznicima, Udruženje za saobraćaj Privredne komore Srbije je pripremilo prevod i prilagođavanje na srpski jezik uputstva za upotrebu Multilateralne kvote CEMT dozvola. Prevod u elektronskoj formi možete preuzeti klikom OVDE.

Izvor: Privredna komora Srbije, Udruženje za saobraćaj