Cene drumskog prevoza nastavljaju pad – Analitičari prognoziraju dalje snižavanje tokom 2023.

Najnoviji zajednički izveštaj Međunarodne unije drumskih transportera (IRU) i analitičara Transport Intelligence i Upply o kretanju cena drumskog prevoza u Evropi pokazao je da su i spot i ugovorne cene pale u prvom tromesečju 2023, u odnosu na prethodni kvartal. To je drugi kvartal zaredom u kome se beleži pad cena drumskog prevoza, što predstavlja značajnu promenu trenda od početka pandemije do danas.

Indeks spot vozarina (European Road Freight Spot Rate Benchmark Index) bio je u Q1 2023. niži za 7,5 poena u odnosu na Q4 2022, dostigavši 132,5 poena, a ovo je drugi kvartal zaredom da spot cene padaju. Osim toga, pomenuti indeks bio je niži od nivoa u drugom kvartalu 2022. godine, kada je po prvi put postalo jasno da troškovi rastu, nakon rata u Ukrajini. Uprkos tome, indeks spot cena i dalje ostaje za 8,9 poena viši u odnosu na prvi kvartal 2022. 

Indeks ugovornih cena (European Road Freight Contract Rate Benchmark Index) bio je u Q1 2023. niži za 2,8 poena u odnosu na Q4 2022, što je prvi pad u poslednjih šest kvartala. Ipak, on je i dalje za 10,7 poena viši u odnosu na prvi kvartal 2022. 

U izveštaju se navodi da se zbog smanjenja obima posla i poboljšanja raspoloživih kapaciteta, očekuje da će se trend pada cena nastaviti i u 2023.

Publikacija koju izrađuju IRU, Transport Intelligence i Upply analizira kretanja cena i tržišne prilike na kvartalnoj osnovi, kako bi informisala donosioce odluka u špediterskim i prevozničkim kompanijama. Publikaciju The European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2023 na engleskom jeziku možete preuzeti sa sajta IRU, a u nastavku pročitajte još neke najvažnije zaključke koje ona donosi.

  • Cene goriva bile su 9% niže u Q1 2023 nego u Q4 2022;
  • Kada je reč o nedostatku profesionalnih vozača, predviđanja su da će u 2022. biti 9% nepopunjenih pozicija, što je nešto niže od 10% u 2022;
  • Očekuje se da će vozarine nastaviti da padaju u drugom kvartalu 2023, ali će ostati povišene u poređenju sa istorijskim normama, jer pritisak na strani ponude drži troškove visokim. Pred kraj godine očekuje se da će obim početi da se oporavlja, vršeći pritisak na povećanje cena.

Spot cene pale su u u prvom kvartalu u proseku 1,5 puta brže od ugovornih. To je rezultat pada tražnje iz evropskih ekonomija. Uprkos izvesnom ublažavanju inflacije i kvartalnom rastu sezonski prilagođenih mesečnih podataka o potrošnji u Španiji (+1,0%), Francuskoj (+0,4%) i Ujedinjenom Kraljevstvu (+0,5%), podaci iz godine u godinu odražavaju stalni uticaj inflacije u poslednjih 12 meseci.

Prosečna desezonirana mesečna potrošnja smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 6% u Nemačkoj, 3,9% u Francuskoj, 2,8% u Italiji i 4,3% u Velikoj Britaniji. Kako rast plata zaostaje za inflacijom, kriza troškova života se pogoršava, smanjujući apetite i sposobnost potrošnje dobara. Ovo će dodatno smanjiti pritisak sa strane potražnje na cene drumskog prevoza, što će omogućiti dalji pad na oba tržišta.

Thomas Larrieu, generalni direktor Upply kaže da, iako je tipično da cene drumskog prevoza padnu tokom prvog kvartala, nakon vrhunca u sezoni praznika, ovogodišnji pad jači je nego inače.

– Čini se da se tržište ponovo stabilizuje nakon što je 2022. doživelo veliki dvocifreni porast, ali dokle će to ići? Sumnjam da ćemo se vratiti na uslove pre pandemije, posebno sa nedostatkom kapaciteta koji ostaje glavna briga – smatra Larrieu.

Iako su strahovi od energetske krize splasnuli i cene energenata pale, prošlogodišnje visoke cene i dalje koče evropski industrijski rast. Dostupni podaci iz zvaničnih izvora za prvi kvartal 2023. otkrivaju pad proizvodnje u Velikoj Britaniji (-0,5%), Španiji (0,3%) i Poljskoj (-0,1%), dok proizvodnja u Francuskoj (+0,9%) i Nemačkoj (+0,5%) ) porasla.

Nedostatak vozača i dalje veliki problem

Inflacija erodira potražnju za potrošačkim dobrima, dok potražnja za kapitalnim i intermedijarnim proizvodima ostaje stabilna. Visoke kamatne stope će verovatno odvratiti velike ekspanzije proizvodnje u 2023. godini, ograničavajući pritisak na cene i omogućavajući njihovo dalje smanjenje.

Viši direktor za strategiju i razvoj IRU Vincent Erard napominje da je stagnacija potražnje za teretom od četvrtog kvartala 2022. nastavljena u 2023. izravnavajući krivu nedostatka vozača – zasada, ali da se ništa nije promenilo u dugoročnom pogledu na profesiju.

– Udeo mladih vozača je i dalje izuzetno nizak. Svaki skok potražnje iz evropskih ekonomija dodatno će pogoršati nedostatak vozača, što će zauzvrat ograničiti privredni rast. Ne možemo da skinemo pogled sa lopte. Moramo da nastavimo da se zalažemo za hitna i strukturalna rešenja kada je u pitanju nedostatak vozača – ukazuje Erard.

Uprkos popuštanju pritiska na strani potražnje, pritisci ponude ostaju. Sve veći nedostatak vozača erodira kapacitete, dok su troškovi goriva pali sa maksimuma iz 2022. godine, ali su i dalje povišeni u poređenju sa 2021. Kriza troškova života širom kontinenta takođe povećava zahteve za povećanjem plata u 2023. godini, što rezultira povećanjem troškova rada. Verovatan rezultat je dalji pad vozarine usled pada potražnje, ali će veličina i obim ovih padova biti ograničeni pritiskom na strani ponude koji je stvorio višu bazu troškova koja će sprečiti da vozarine dosegnu istorijski minimum.