Kako će funkcionisati pametni kamioni?

Velike mogućnosti komunikacije učiniće da će kamioni uskoro funkcionisati poput pametnih telefona preuzimajući na sebe još više funkcija. „Volvo“ je predstavio viđenje inteligentnih kamiona koje ćemo na putevima videti vrlo skoro, a neke od mogućnosti koriste se već danas.

Naime, „Volvo“ već ima oko 175.000 online povezanih kamiona u Evropi koji stalno razmenjuju podatke o ispravnosti vozila, potrebi za redovnim servisom i sl. Vrlo skoro će kamioni sami raditi predloge za servis skladno potrebi za servisom, ruti koja ga očekuje i mestima na njoj gdje je moguće napraviti servis.

Na ovaj način kamiomni postaju još produktivniji budući da se servis radi onda kad najmanje ometa prevoz, a inteligentni sistem će obaviti i većinu administrativnog posla. Takođe, upravljački sistem kamiona biće u mogućnosti napraviti i neke “samo popravke”, odnosno softverske intervencije ukoliko se za njima ukaže potreba.

Računar u kamionu šalje podatke u središnji sistem i ako se pojave neke nepravilnosti koje je moguće rešiti programski, kamion će automatski ugraditi ta rešenja. Biće i vrlo važna komunikacija s ostalim učesnicima u saobraćaju. Očekuje se kako će svako vozilo imati mogućnost komunikacije pa će kamion “znati” ako se pored njega nalazi biciklista budući da prima signale iz kacige.

Kamion će primati i informacije o stanju u saobraćaju te će biti u mogućnosti birati optimalnu rutu zavisno o onom što se nalazi ispred njega, prenosi portal kamion-bus.com.