Kako da vozači kamiona zaštite bicikliste i pešake u gradskom saobraćaju?

Broj saobraćajnih nesreća na putevima zbog sudara sa vozilima koja prevoze tešku robu je u padu. Međutim, istraživanja kompanije „Volvo Trucks“ pokazuju da se isto smanjenje ne vidi u nesrećama koje uključuju bicikliste i pešake.  Neophodni su koraci za smanjenje ovog vida nesreća. Nova tehnologija u kombinaciji sa ažuriranim zakonodavstvom, boljom infrastrukturom, većom svesti o bezbednosti i poboljšanom vidljivošću mogu učiniti naš gradski saobraćaj bezbednijim.

Širom sveta, gradovi rastu jer se svake nedelje tri miliona ljudi doseljava u urbane sredine.

– Gradovi spajaju ljude, ali kako toliko ljudi i vozila deli isti prostor, pešaci i biciklisti trpe veliki broj ozbiljnih saobraćajnih povreda i nesreća sa smrtnim ishodom. Ovaj problem treba rešiti na širem frontu kroz tehnologiju i saradnju – kaže Karl Johan Almkvist, direktor za bezbednostsaobraćaja i proizvoda u kompaniji „Volvo Trucks“.

Sada mnogi gradovi žele da se suoče sa ovim problemom i na širem frontu. Desetine velikih gradova širom sveta zauzelo je pristup „visionzero“ kada je reč o povredama u saobraćaju. Na primer, u Londonu gradska transportna služba, “Transport za London”, ima za cilj da do 2041. godine ozbiljne povrede i smrtne slučajeve na svojim putevima svede na nulu i da se 80% svih putovanja stanovnika Londona izvodi pešice, biciklom ili korišćenjem javnog prevoza.

 

Da bi ostvario svoju viziju, grad London sprovodi veliki broj mera za poboljšanje bezbednosti na putevima, od smanjenja ograničenja brzine do poboljšanja sprovođenja zakona, kao i rekonstrukcije ulica i najopasnijih raskrsnica u gradu. ”Transport za London” je postavio smanjenje opasnosti na putevima u sam centar donošenja odluka i blisko sarađuje sa ugroženim korisničkim grupama puteva i proizvođačima vozila, uključujući i „Volvo Trucks“.

– Potrebno nam je da prevoznici poboljšaju bezbednost svoje flote  – kaže Vil Norman, komesar za šetnju i biciklizam u ”Transportu za London”.

Jedna od najvažnijih inicijativa koje je kompanija „Transport za London“ pokrenula je razvoj prvog Standarda direktne vidljivosti (Direct Vision Standard – DVS) za teška vozila u gradu. Prema nacrtu predloga, sva vozila s masom većom od 12 tona moraće da poseduju visok nivo direktne vidljivosti iz kabine ili druge ekvivalentne mere bezbednosti kako bi radili u Londonu od 2020. godine.

– Direktna vidljivost iz kabine kamiona dokazano ima značajan uticaj na smanjenje opasnosti za ljude koji šetaju i voze bicikl jer su mrtvi uglovi ključni faktori u sudarima –  kaže Vil Norman.

Obezbeđivanje odlične vidljivosti u vozilima je važan deo filozofije bezbednosti kompanije „Volvo Trucks“. Posebno je važno kod razvoja i proizvodnje vozila za gradske sredine, kao što je slučaj kod poboljšane Volvo FE Low-EntryCab linije vozila, koja ima izuzetno nisku šasiju i mogućnost uvećanja prozora koji pokrivaju veći deo vrata kabine. Dodatni prozori pružaju vozaču direktnu vidljivost sa bočne strane vozila.

– Ovo je krajnje sredstvo za postizanje maksimalne direktne vidljivosti jer kao vozač ste skoro na nivou linije oka sa biciklistima i pešacima na putu –  kaže KlaesAvedal, menadžer za bezbednost kompanije VolvoTrucks.

Kamioni koji se kreću u gradovima takođe treba da postanu sigurniji pomoću bolje tehnologije za otkrivanje ugroženih korisnika puteva koji se nalaze oko vozila. U projektu Xcycle, koji finansira Evropska unija,“Volvo Trucks“ sarađuje sa tehnološkim kompanijama i istraživačkim institutima, a jedna od tehnologija uključuje sistem detekcije biciklista.

– Skoro 40% nesreća između kamiona i biciklista dešava se na putničkoj strani vozila. To je najkritičnijatačka tokom skretanja udesno. U projektu Xcycle želimo da saznamo kako možemo da smanjimo ove vrste nesreća kombinovanjem sistema za detekciju unutar vozila i inteligentnog gradskog saobraćajnog sistema koristeći Wi-Fi. I vozač kamiona i biciklista će dobiti upozorenje na opasne situacije –  kaže DžeromVigneron, menadžer projekta Xcycle u kompaniji „Volvo Trucks“.

Rezultati projekta biće predstavljeni u novembru ove godine.

– Ovaj projekat je savršena prilika da doprinesemo našem cilju svođenja broja saobraćajnih nesreća na nulu –  kaže DžeromVigneron.

U budućnosti možemo očekivati više bezbednosnih zahteva. Do 2023. godine Evropska komisija bi trebalo da implementira tehnološke standarde za otkrivanje ugroženih korisnika puteva. Takođe se očekuju i standardi vidljivosti za teška vozila.

– Veoma je pozitivno videti da se primenjuju ozbiljniji zahvati za bezbednost u saobraćaju. Zajedno smo u ovome – svi učesnici u saobraćaju moraju biti uključeni da poboljšaju bezbednosti na putevima u našim gradovima –  kaže Karl Johan Almkvist.

4 načina zaštite ugroženih korisnika puteva u gradovima – pešaci, biciklisti i motociklisti.

Bolje projektovanje ulica
Smanjenje brzine vozila i odvajanje motornih vozila i ugroženih korisnika puteva koristeći podignute trotoare i zaštićene trake za bicikle može značajno uticati na bezbednost. Prilikom projektovanja raskrsnica, znatno može pomoćiposebna pažnja posvećena smanjenju konflikta u raskrsnicama između biciklista i vozila koja skreću.

Svest o bezbednosti na putevima
Povećati svest o rizicima kod svih korisnika puteva kroz bolju obuku o bezbednosti vozača i podizanje svesti o rizicima za ugrožene korisnike puteva. Programi podizanja svesti o bezbednosti na putevimakompanije VolvoTrucks: „Zaustavi se,pogledaj,mahni“ i „Vidi i budi viđen“ su programi osmišljeni da spreče nesreće kroz bolju svest o bezbednosti i koriste se u više od 20 država.

Nova tehnologija
Tehnologija koja otkriva ugrožene korisnika puteva već se razvija za situacije kao što je vozilo koje „seče“put dolazećem biciklisti. Takođe, vozila opremljena bočnim senzorima mogu smanjiti povrede ugroženih korisnika puteva u saobraćajnim nesrećama.

Bolja vidljivost
Poboljšana direktna i indirektna vidljivost u vozilimapomoću prozora i boljih ogledala, kamera i vozila sa nižom šasijom mogu značajno doprinetibezbednostiu gradovima. Logističke kompanije mogu da doprinesu bezbednosti birajući pravi kamion za pravi zadatak kako bi se izbegli veliki kamioni ili previše kamiona u centru grada.