Kako su nemačke putarine uticale na CENE drumskog transporta u Evropi?

Ugovorne cene transporta se i dalje „drže“, dok spot cene nastavljaju da padaju, pokazuje najnoviji zajednički izveštaj Međunarodne unije drumskih transportera (IRU) i analitičara Transport Intelligence i Upply o kretanju cena drumskog prevoza u Evropi u poslednjem kvartalu 2023. godine.

Uzroci za ovakva kretanja, prema njihovom mišljenju, dobro su jasni: slaba i opadajuća potražnja za drumskim transportom širom Evrope snizila je spot cene transporta, dok su ugovorne cene transporta ostale povišene zbog pritiska troškova – rada, goriva, a sada i skupljih putarina, pre svega u Nemačkoj. 

Publikacija koju izrađuju IRU, Transport Intelligence i Upply analizira kretanja cena i tržišne prilike na kvartalnoj osnovi, kako bi informisala donosioce odluka u špediterskim i prevozničkim kompanijama. Publikaciju The European Road Freight Rate Development Benchmark Q4 2023 na engleskom jeziku možete preuzeti sa sajta IRU, a u nastavku pročitajte najvažnije zaključke koje ona donosi.

Kretanje indeksa 

Evropski indeks drumskog prevoza pokazuje da je u četvrtom kvartalu prošle godine indeks spot vozarina pao za 14,8 poena u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, pad indeksa ugovorenih vozarina u odnosu na prethodni kvartal bio je ograničen na 0,9 poena, zbog visokih troškova, a posebno zbog poskupljenja putarine u poslednjem tromesečju 2023.

Spot indeks je pao za 4,5 poena u odnosu na prethodni kvartal na 123,8 poena, a za 14,8 poena na godišnjem nivou. Indeks ugovornih cena je porastao drugi kvartal zaredom, za 1,7 poena na 129,4. Pad u odnosu na prethodni kvartal bio je samo 0,9 poena. Indeks spot vozarina (European Road Freight Spot Rate Benchmark Index) je u poslednjem kvartalu prošle godine iznosio 123,8, odnosno bio je za 4,5 poena niži nego u trećem kvartalu 2023. i 14,8 poena manji u odnosu na isti period 2022.

Indeks ugovornih vozarina (European Road Freight Contract Rate Benchmark Index) u četvrtom kvartalu je bio 129,4, što je 1,7 poena više u odnosu na prethodno tromesečje i 0,9 poena niže nego u poslednjem kvartalu 2022.

Trošak za putarinu u Nemačkoj 6.700 evra po kamionu

Slaba i opadajuća potražnja za drumskim transportom širom Evrope srušila je spot cene, dok su ugovorne ostale povišene zbog pritiska troškova. Spot indeks je sada 5,5 poena ispod indeksa ugovora, što znači da su spot cene sada bliže svom osnovnom nivou od ugovornih.

Kombinacija dve stavke – pada spot cena zbog oslabljene industrijske potražnje i povećanja ugovornih cena zbog skupljih putarina i opšteg rasta troškova – dovela je do toga da ugovorne cene budu više od spot cena na rutama od nemačkih gradova do Pariza, Birmingema, Milana, Lila, Madrida, Roterdama, i Antverpena. 

Thomas Larrieu, generalni direktor kompanije Upply kaže da je i početak 2024. godine doneo spot cene koje su niže od ugovornih.

– Drumski prevoznici će ove godine morati da se izbore sa padom evropske tražnje, koji već traje već nekoliko meseci, i sa nepredvidljivošću svojih troškova. Sada je vreme da se ubrza usvajanje digitalnih alata, koji pružaju vidljivost i omogućavaju optimizaciju prihoda – smatra Larrieu.

Troškovi su porasli u celosti u prethodne tri godine. Rad (+28,2%), održavanje i popravka (+20,4%), gume (+21,6%), rezervni delovi (+13,5%) i osiguranje (+8,7%) značajno su poskupeli, što je dovelo do naročito visoke baze troškova. Ovo je rezultat „prolaska inflacije kroz sistem“, navode analitičari.

Novi sistem nemačkih putarina zasnovan na emisiji štetnih gasova stupio je na snagu 1. decembra 2023, što je uticalo na poskupljenje naknade za teška teretna vozila na nemačkih putevima za oko 80%. Prema GVN, udruženju prevoznika Donje Saksonije, ovo povećanje će rezultirati troškom od dodatnih 300.000 evra mesečno za neke od njihovih članova. Uticaj skupljih putarina jasno je primetan u cenama domaćeg transporta u nemačkoj – indeks koji IRU, TI i Upply mere bio je u decembru 8,3% viši.

IRU procenjuje da nove putarine uvode dodatnih 6.700 evra troškova godišnje po kamionu u Nemačkoj.

Nove putarine u Austriji, uvedene 1. januara 2024., trebalo da povećaju godišnje troškove po kamionu za 730 evra.

Vincent Erard, viši direktor za strategiju i razvoj IRU-a napominje da se evropski sektor drumskog saobraćaja suočava sa padom industrijske tražnje, koja srozava spot cene.

– Ugovorne cene ipak ostaju visoke zbog pritiska na troškove koji je izazvan novim „CO2 porezom“ i opštim povećanjem troškova. Transportne kompanije se prilagođavaju operativnim, finansijskim i ekološkim izazovima kako bi zadovoljile buduću potražnju za transportom. Njihovi napori moraju biti podržani finansijskom podrškom za zelenu tranziciju, sigurnijim i bezbednijim troškovima, daljom izgradnjom infrastrukture za električna vozila, boljim uslovima rada za vozače, kao i digitalizacijom transportnih dokumenata – kaže Vincent Erard.

Rastuća potražnja za vozačima, upražnjeno 745.000 radnih mesta

On ukazuje da se može očekivati rastuća potražnja za vozačima i u narednim godinama i navodi da se procenjuje da će oko 745.000 pozicija za poslove vozača kamiona do 2028. godine ostati nepopunjeno, zbog čega se mogu očekivati viši troškovi zapošljavanja vozača. Dodaje i da ne treba potceniti neophodan doprinos industrije drumskog saobraćaja celokupnoj ekonomiji i društvu.

I Majkl Klover (Michael Clover), šef komercijalnog razvoja Transport Intelligence, navodi da će troškovi nastaviti da vrše pritisak na povećanje cene drumskog transporta, jer se na gorivo i cenu rada sada dodaju i nove putarine koje stupaju na snagu širom Evrope.

– Kao što pokazuju podaci za Nemačku, možemo očekivati da će ove nove putarine, koje će tokom 2024. biti uvedene u različitim zemljama, dovesti do stvarnog poskupljenja cena drumskog prevoza – smatra Klover.

Na strani potražnje za transport, i dalje ne cvetaju ruže. Čini se da će smanjenje industrijske proizvodnje i pad novih narudžbi nastaviti da budu prisutni, što će na cene vršiti pritisak nadole. pitarina

Foto: Pixabay.com/Robson Machado, ilustracija