Kineska delegacija u toku evropske turneje posetila kompaniju „TimoCom“

Kada delegacija iz Kine dođe na evropsku turneju po centrima za transport robe, „TimoCom“, najveća evropska platforma za transport ne sme se zaobići kao specijalna tačka programa.

Toga je već svesno ukupno jedanaest članova delegacije jer im je pre puta skrenuta pažnja na „TimoCom“. Zato je krajem juna državna delegacija posetila sedište preduzeća u Erkratu i tamo provela jedno popodne.

Iz Kine preko Evrope do Erkrata

Državna delegacija na svom putovanju po Evropi već je posetila centre za prevoz robe u Londonu, Amsterdamu i Minhenu da bi stekla utisak o tome kako se međusobno uklapaju drumski saobraćaj, rečna plovidba i železnički saobraćaj.

U Kini teme optimizacije transporta i iskorišćenosti kapaciteta vozila sve više dobijaju na značaju. Još u svojoj domovini su tražeći ozbiljnu evropsku platformu za transport naišli na „TimoCom“. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su odlučili da dođu u Erkrat.

– Pored berze tereta i transportnih kapaciteta, rešenja za proračune i praćenje, imenika preduzeća i funkcije objavljivanja tendera za redovne naloge za transport robe, gosti iz Kine su se posebno interesovali za berzu skladišta. Na kraju prezentacije preduzeća, delegati su postavljali pitanja o razvoju „TimoCom“-a, kao i o ciljnim grupama i ključnim aspektima uspeha – kažu u kompaniji „TimoCom„.

Glavni predstavnik „TimoCom“-a Marcel Frings  smatra da „ovo definitivno nije bio njihov poslednji razgovor i da su svi izgledi da kinesku delegaciju veoma zanima TimoCom za transport njihove robe“.