Koji su ključni kriterijumi za izbor pneumatika?

Kako bi uskladili karakteristike svojih proizvoda sa zahtevima proizođača vozila, proizvođači komponenti teže ka ispunjenju zahteva tržišta i zadovoljstva krajnjih korisnika. Činjenica je da su pneumatici potrošni element pa su zbog toga veoma važni kriterijumi za njihov izbor. Takođe, nakon izbora odgovarajućeg pneumatika, bitno je znati da se pravilnim praćenjem stanja pneumatika omogućavaju bolje vozne performanse, duži radni vek pneumatika i, naravno, povećava se bezbednost i smanjuju troškovi održavanja voznog parka.

Ivica Vasić, specijalista za teretne pneumatike kompanije „Goodyear Dunlop Sava Tires“, na konferenciji „Ka održivom transportu 2017“, održanoj na Zlatiboru, predstavio je parametre za izbor pneumatika, sistem označavanja pneumatika koji je stupio na snagu 1.11.2012. godine, upotrebu pneumatika u zimskim uslovima i značenje 3PMSF oznaka na boku pneumatika.

Prvenstveno, na izbor pneumatika utiču tehnički i ekonomski faktori, kao i primenjeni standardi i propisi. Što se tiče tehničkih parametara, oni podrazumevaju dimenzije, nosivost i indeks brzine pneumatika, vrstu transporta, odnosno, uslove eksploatacije, kao na primer, da li je u pitanju gradska vožnja, duga vožnja…Zatim, poziciju na vozilu, koja može biti upravljačka, pogonska ili priključno vozilo, kao i klimatske uslove u kojima će se pneumatici koristiti, od letnjih i zimskih do ekstremnih temperaturnih uslova- objasnio je Vasić.

Ekonomski parametri za izbor pneumatika podrazumevaju:
• troškove nabavke pneumatika, odnosno, troškove pneumatika po pređenom kilometru ili trajanje radnog veka pneumatika (din/km);
• uticaj pneumatika na potrošnju goriva- preko stepena iskorišćenja goriva izraženog u EU oznaci.

– Uz sve ovo ne smeju se zaboraviti ni standardi i regulative koje nam preporučuju, a neke i obavezuju, kakve pneumatike treba da stavljamo. Pomenuti parametri obuhvataju ISO standarde (svetski važeće standarde), ETRTO standard (regionalni evropski standard) i lokalne standarde i regulative – naglasio je Vasić.

Ivica Vasić, Goodyear Beograd

Kako bi se povećala efikasnost drumskog transporta u pogledu bezbednosti, troškova i očuvanja životne sredine i kako bi kupac pneumatika imao detaljne informacije o proizvodu koje bi mu olakšale kupovinu, od 01.11.2012. godine stupila je na snagu regulativa ECE 1222/2009.

– Regulativom je definisano da se pneumatici obeležavaju posebnim EU nalepnicama na kojima su date ocene o stepenu iskorišćenja goriva, prianjanja na mokroj podlozi i emisiji buke. Da bi pneumatik bio ocenjen po oznakama na nalepnici mora da prođe odgovarajuće rigorozne testove. Ocene pneumatika idu od A, kao najbolje, do F, kao najlošije- istakao je Vasić na predavanju.

U zavisnosti od vrste transporta, određuju se i ključni kriterijujmi za izbor pneumatika. Svi premijum proizvođači, sa ciljem da ispoštuju stroge zahteve proizvođača vozila, imaju dve linije „on road“ pneumatika: pneumatici za smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 (isključivo dugolinijski transport- Long Haul) i pneumaticiza univerzalnu upotrebu (regionalni transport- Regional Haul).

Ivica Vasić je, na Konferenciji, objasnio i značenje oznake 3PMSF, koja je, takođe, uvedena 01. novembra 2012. godine. On je istakao da pomenuta oznaka može da se stavi na pneumatik samo ako je pneumatik prošao stroge testove ispunjenja zahteva minimalnih performansi na snežnoj podlozi (indeks prianjanja na snegu).

– Regulativom UNECE No. 117-2 počela je zvanično da važi oznaka 3PMSF koja je označena kao planina sa tri vrha i pahuljom snega u sredini. Bitno je napomenuti da je oznaka M+S i dalje u upotrebi, važeća je, ali da nije isto što i oznaka 3PMSF jer je nova oznaka podložna testiranju. Da bi pneumatik dobio oznaku3PMSF potrebno je da prođe rigorozne testove na snežnoj stazi koji su zasnovani na testu prosečnog ubrzanja na toj podlozi koji se poredi sa rezultatima referentnog pneumatika. Da bi kandidat stekao 3PMSF oznaku mora ostvariti 25% veće ubrzanje od tog referentnog pneumatika.

Treba napomenuti da sve veći broj država uvodi obavezu upotrebe zimskih teretnih pneumatika u određeno doba godine ili u određenim vremenskim uslovima. Nemačka je jedna od prvih država koja je u julu 2017. godine donela odluku da je u zimskim uslovima vožnje obavezna oznaka 3PMSF za sve pogonske teretne pneumatike koji će biti proizvedeni od 01.01.2018. godine.

U praksi to znači da, ako vas sledeće godine, dok vozite u Nemačkoj, a pada sneg, policija zaustavi, i vi imate pneumatik na kome je DOT oznaka veća od 0118, a nemate 3PMSF oznaku, možete platiti kaznu. Sa druge strane, postojeći sistem obeležavanja pogonskih pneumatika sa oznakom M+S će i dalje moći da se koristi do 2024. godine, ali samo za pneumatike koji su proizvedeni do kraja 2017. godine – objasnio je Vasić.

U Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Albaniji, Portugaliji, Velikoj Britaniji nisu obavezni zimski pneumatici, dok su u našoj zemlji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini obavezni pneumatici tokom čitavog definisanog perioda.

– Kada se sagledaju i uzmu u obzir svi faktori koji utiču na izbor pravog pneumatika za ispunjenje potreba krajnjeg korisnika, voznih parkova, može se reći da nije sve u početnoj ceni pneumatika prilikom same nabavke. Treba dobro sagledati i sve ostale parametre, jer konačna, realna cena pneumatika se dobija kada se uzme u obzir radni vek pneumatika – zaključio je Vasić.