Kontrola ADR transporta: postupak protiv prevoznika zbog nepravilno ispisanog UN broja

Službenici Inspektorata za drumski saobraćaj Lubuš (zapadna Poljska) pregledali su u sredu (6. decembra) 15 vozila koja prevoze opasne materije na autoputu A2, a tom prilikom konstatovano je samo jedno kršenje ADR sporazuma, saopštio je ITD. 

Kontrola je sprovedena na lokaciji kod Žepina, a inspektori su proveravali kamione koji su prevozili gorivo, gasove i drugu opasnu robu. Kršenje propisa konstatovano je samo u jednom slučaju, a zamerke su se odnosile na narandžastu ploču postavljenu na zadnjem delu cisterne, koja obaveštava o transportu opasnog tereta.

Jedna od cifara UN broja (odnosno identifikacionog broja opasne materije) bila je ispisana nekom vrstom masti, na nereljefnom komadu lima. Prema važećim propisima, ovaj broj treba da bude neizbrisiv i čitljiv nakon 15 minuta izlaganja vatri. Protiv prevoznika će biti pokrenut upravni postupak za otkriveni prekršaj i preti mu kazna.

Posledice nepropisno obavljenog transporta bilo kog opasnog tereta mogu biti pogubne po život i zdravlje ljudi i prirodnu sredinu. Iz tog razloga, ADR je pod posebnim nadzorom inspektora drumskog saobraćajnog inspektorata specijalizovanih za ovu oblast saobraćaja, ističe poljska inspekcija.

Foto: Główny Inspektorat Transportu Drogowego (gov.pl)