Međunarodne transportne dozvole – Ugovor o zastupanju prevoznika predati do kraja januara

Ministarstvo saobraćaja objavilo je novo uputstvo o postupanju pri dodeli stranih dozvola. Između ostalog, pojašnjena je situacija kod zahteva za dozvole preduzeća koja su u blokadi, kao i o zastupanju domaćih prevoznika kod pomenutog ministarstva.

U dokumentu je naglašeno da su sva ovlašćena pravna lica i preduzetnici koji zastupaju domaće prevoznike pred ovim ministarstvom, dužna da do kraja januara 2017. godine dostave i ugovore na osnovu kojih su dobili punomoćje za zastupanje.

Fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu ili radno angažovana kod navedenih pravnih lica, odnosno preduzetnika ili prevoznika nije dozvoljeno dalje zastupanje i preuzimanje dozvola, bez obzira na posedovanje ovlašćenja, odnosno pečata prevoznika.

Kompletno uputstvo pročitajte OVDE.