Nova pravila o prevozu duvanskih proizvoda su na snazi!

Novi propisi o praćenju i proveri duvanskih proizvoda su u maju stupili na snagu u svim zemljama Evropske unije. Ova pravila odnose se na proizvođače, distributere i maloprodajne objekte, kao i na prevoznike koji prevoze duvanske proizvode. Direktiva o praćenju i proveri (Track & Trace Directive) stupila je na snagu 20. maja 2019. godine. Ona određuje da duvanski proizvodi podležu punoj kontroli od trenutka kada napuste lokaciju proizvođača do prvog maloprodajnog objekta. Cilj novih propisa je da se smanji siva zona prodaje cigareta širom EU.

Maloprodaja cigareta i duvana je od 20. maja obuhvaćena sistemom praćenja i provere duvanskih proizvoda (Track & Trace). Od tog dana, svaka duvanski proizvod dobija jedinstveni identifikator i registruje se u sistemu. Track & Trace zahteva registraciju ulaska u posed i kretanje duvanskih proizvoda u svim fazama njihove maloprodaje, a koji se javljaju pre nego što proizvod dospe do prvog maloprodajnog objekta. Prema tome, prijavljena je svaka faza u komercijalnom lancu.

Nove obaveze

U vezi sa gore navedenom registracijom, transportne kompanije koje vrše transport duvanskih proizvoda takođe su obuhvaćene sistemom praćenja i provere. Očigledno je da postoje dodatne obaveze povezane sa ovim, iako u ograničenoj meri.

Pre svega, prevoznici koji prevoze duvanske proizvode moraju da budu registrovani u sistemu. Ako se prevoz odvija bez pretovara, prvi izveštaj šalje operater špedicije, a sledeći izveštaj šalje primalac – ako je primalac trgovac –i nije potreban nikakav dodatni izveštaj. Ako transportna kompanija izvrši pretovar, onda je potrebno da kompanija taj pretovar prijavi.

Prema propisima EU, proizvođači duvanskih proizvoda treba da pokriju troškove vezane za opremanje učesnika u lancu snabdevanja duvanskim proizvodima, uključujući i kompanije za transport, sa uređajima za čitanje i prenos registrovanih podataka u sistem.

Distributeri se suočavaju sa još više obaveza. Oni moraju da prijave koje cigarete su primljene od proizvođača, gde se trenutno nalaze i koji su proizvodi prodati maloprodajnom objektu. Pored toga, oni su u obavezi da sami detaljno prate transport duvanskih proizvoda. Svaki transport cigareta vozilom mora da bude prijavljen. Takođe je potrebno obezbediti registracioni broj vozila u kojem se prevoze cigarete.