Novi Pravilnik o načinu izdavanja i produženja važenja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je novi Pravilnik o načinu izdavanja i produženja važenja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo.

Novi Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku 1. marta (Sl.glasnik br 16/2024), a na snagu će stupiti u subotu, 9. marta 2024. 

Ovim dokumentom bliže je propisan način izdavanja i produženja važenja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo, isprave kojima se dokazuje usaglašenost sa zahtevima ADR u cilјu izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo, uslovi u odnosu na isprave kojima se dokazuje usaglašenost sa zahtevima ADR za vozila čiji je proizvođač prestao sa radom, način dokazivanja da se cisterne i vozila mogu upotreblјavati u transportu na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja od značaja za izdavanje ADR sertifikata o odobrenju za vozilo.

Kompletan pravilnik dostupan je OVDE. 

Foto: Pixabay, ilustracija