Novi sistem Puteva Srbije otkrivaće VANGABARITNA i vozila sa opasnim materijama na autoputu

Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je tender za kupovinu nove opreme za otkrivanje vozila koja prenose opasne materije, a prvi put nabavljaju i opremu za otkrivanje vangabaritnih vozila na autoputevima, koja će se koristiti kroz pilot projekat. Sistem će prepoznavati teška teretna vozila koja prevoze teret koji izlazi iz okvira dozvoljenih dimenzija za kretanje po autoputevima, piše euronews.rs. 

Tu spadaju teška teretna vozila koja se bave prevozom kranova, dizalica, kipera, dampera, kao i poljoprivredna vozila velikih dimenzija poput kombajna i traktora. Van gabarita su i sva vozila koja prevoze čelične, metalne i betonske konstrukcije, kao i velike utovarivače, kipere i dampere.

U Putevima ističu da vangabaritna vozila mogu predstavljati „problem“ na najvažnijim saobraćajnicama, jer nose visok nivo rizika u bezbednom odvijanju saobraćaja i nanose oštećenja na putu i putnoj infrastrukturi ukoliko se ne pridržavaju propisa u smislu izdatih dozvola. Zbog svojih nestandardnih dimenzija, od dužine, širine, visine, osovinskog opterećenja do mase ovakva vozila praktično otežavaju normalan i nesmetan tok odvijanja drumskog saobraćaja, navodi se.

Opasne materije 

–  Sistem će funkcionisati tako što će slati informacije operaterima u centrima za nadzor i upravljanje i informisati ih da se vozila koja prevoze opasne materije nalaze na autoputu, a podaci vezani za vozilo – slika, registarska oznaka, znak sa Kemlerovim kodom smeštaju se u jedinstvenu bazu podataka. Sistem se sastoji od multifunkcionalne opreme video nadzora posebne namene i senzora zasnovanim na laserskoj tehnologiji detekcije traženih parametara. Sistem prepoznaje Listicu sa Kemlerovim kodom koji definiše koja opasna materija se transportuje – objašnjavaju u Putevima Srbije.

Na osnovu generisanih podataka upravljač puta iz nadzornog centra može da reaguje i prosledi informaciju o kretanju vozila zainteresovanim stranama i službama koje normativno uređuju ovaj vid transporta.

– Sistem za prepoznavanje prevoza opasnih materija omogućava nadzor saobraćaja na deonicama puta u uticajnim zonama putnih objekata, tunela i mostova, kako bi se preventivno reagovalo u sučajevima akcidenta prouzrokovanim saobraćajnim nezgodama, a u cilju zaštite životne sredine i ostalih učesnika u saobraćaju. Takođe u slučaju akcidenta sa vozilom koje prevozi opasne materije, nadležne službe za hitne intervencije će imati pravoremenu i tačnu informaciju o tipu opasne materije, što je značajno za pripremu intervencije – napominju u Putevima.

Vangabaritna vozila 

Iz Puteva Srbije objašnjavaju da sistem za prepoznavanje vangabaritnih vozila ima značaj u očuvanju saobraćajne infrastrukture, naročito opreme za upravljanje saobraćajem u tunelskim objektima, preventivnom delovanju u očuvanju imovine upravljača puta kao i prikupljanju podataka o učesnicima u saobraćaju koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama u kojim je nastala šteta na infrastrukturi.

Procedure za izdavanje dozvola za kretanje vozila koja prevoze opasne materije definiše nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a monitoring, praćenje saobraćajnih tokova i upravljanje je u nadležnosti upravljača puta.

Zakonima nije onemogućeno kretanje vozila sa opasnim materijama na autoputevima, dok se za vangabaritna vozila, izdaju posebne dozvole za kretanje autoputevima.

– Na osnovu člana 54. Zakona o putevima vanrednim prevozom smatra se prevoz vozilom koje bez tereta ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, a u okviru Zakona o putevima koji se primenjuje od juna 2018. godine. Upravljaču puta je zakonom i podzakonskim aktima definisana nadležnost za izdavanje dozvola za vanredni prevoz. Dozvole se izdaju na zahtev prevoznika sa rokom važenja – objašnjavaju u Putevima.

Oni dodaju da je sistem potreban za prepoznavanje vozila koja prolaze autoputskim deonicama i verifikacija istih, kao i uparivanje sa bazom podataka o izdatim dozvolama, kako bi se sprečila potencijalna zloupotreba izdatih dozvola za vanredni prevoz, piše euronews.rs.

Tender 

Procenjena vrednost javne nabavke Sistema za prepoznavanje vozila sa opasnim materijama i vangabaritnih vozila na mreži na državnim putevima prvog A reda,  je 25.000.000 dinara bez PDV-a. S obzirom na to da je juče bio krajnji rok za podnošenje ponuda, te da je za isti dan bilo zakazano i otvaranje, uskoro bi trebalo da saznamo i koja firma je dobila ovaj posao.

  • DODATNI SADRŽAJ – Iskustvo vozača kamiona