Od 13. do 19. juna pojačana kontrola kamiona na evropskim putevima!

Evropska mreža saobraćajne policije – ROADPOL najavila je novu kontrolu vozila na putevima tokom juna.  Naime, TRUCK&BUS kampanja biće organizovana od 13. do 19. juna.

ROADPOL operacija „Kamion i autobus“ je organizovana panevropska akcija koju sprovode službenici saobraćajne policije iz svake zemlje članice ROADPOL-a i održava se na evropskim putevima četiri puta svake godine.

Komercijalne autobuse i teška teretna vozila na putu zaustavljaju i proveravaju službenici saobraćajne policije zajedno sa drugim nadležnim agencijama za kontrolu.

Proveravaju se: bezbednost na putevima, tehnička ispravnost, dimenzije i težina vozila, da li su vozači ovlašćeni i da li se pridržavaju evropskog vremena vožnje. Proveravaće se i tahografi, kao i teret i prateća dokumentacija.

Roadpol.eu