Od 2040. novi kamioni samo sa nultom emisijom – EU usvojila nove obaveze za proizvođače

Evropski parlament glasao je u sredu, 10. aprila, u korist EU legislative za ograničavanje emisije ugljen-dioksida. Novi zakonski propis zahtevaće da većina novih kamiona i autobusa, koja se od 2040. godine bude prodavala u Evropi, ima nultu emisiju. 

Usvojeni zakon nameće obavezujuće ciljeve za smanjenje emisije CO2 iz teških teretnih vozila i autobusa sve do potpuno „zelenih vozila“, a uvođenje mere će ići postepeno.

Na primer, gradski autobusi pušteni u promet od 2030. godine moraće da imaju smanjenje emisije za 90%, a do 2035. godine 100%, odnosno nultu emisiju.

Prema propisima koje je usvojio EP, emisije iz teških teretnih vozila koje se budu prodavala od 2030. godine moraju biti smanjene za najmanje 45% u odnosu na 2019. godinu, zatim smanjene za 65% u 2035. i 90% u 2040. Od 2035. godine ove obaveze će važiti i za kamione za smeće i građevinske mašine. Ciljevi smanjenja emisija takođe su postavljeni za prikolice (7,5%) i poluprikolice (10%), počev od 2030. godine.

Poslanici EP potvrdili su sa 341 glasom (268 protiv, 14 uzdržanih) politički sporazum zaključen sredinom januara između pregovarača Evropskog parlamenta i država članica, u očekivanju konačnog zelenog svetla Dvadesetsedmorice.

Ovo pitanje je ključno za klimatske ciljeve Evropske unije: kamioni, gradski i međugradski autobusi stvaraju više od 6% emisija „gasova staklene bašte“ u EU, što je četvrtina emisije celog drumskog saobraćaja. Izvestilac Bas Eickhout je prilikom usvajanje propisa rekao da tranzicija ka kamionima i autobusima sa nultom emisijom nije samo ključna za postizanje klimatskih ciljeva, već je i ključni pokretač čistijeg vazduha u gradovima.

Na taj način se, kako je objasnio, jednoj od najvećih proizvodnih industrija u Evropi daje jasan stav i snažan podsticaj za ulaganje u elektrifikaciju i vodonik.

Zakonodavstvo zahteva od Evropske komisije da sprovede detaljan pregled delotvornosti i uticaja novih pravila do 2027. Ovaj pregled će uključivati procenu pitanja kao što je, na primer – da li pravila treba da se primenjuju i na male kamione.  Evropska komisija će naknadno morati da proceni moguću toleranciju za kamione koji rade na sintetička goriva (proizvedena od CO2 iz industrije) što je zahtevala Nemačka.

Originalni dokument možete pogledati na sajtu Evropskog parlamenta. 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.