OPREZ: Kontrola posedovanja uverenja o osposobljenosti

Uprava carina je saopštila da odredbama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju propisano je da pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, u teretnom vozilu domaćeg prevoznika, mora da se nalaziti fotokopija uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, kao i da u uverenju o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza moraju da se nalaze registarske oznake teretnih vozila kojima se obavlja međunarodni javni prevoz.

S tim u vezi, carinski službenici na graničnim prelazima vrše kontrolu da li domaći prevoznik pri izlasku ili ulasku na teritoriju Republike Srbije, ima u vozilu fotokopiju uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza.

Ukoliko domaći prevoznik ne poseduje uverenje, carinski službenik utvrđuje povredu odredaba Zakona i sačinjava Zapisnik o utvrđenim povredama, a vozilo nastavlja dalje kretanje.

Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ savetuje članove  da u slučaju kada se u vozilu nalazi fotokopija uverenja bez spiska vozila ili sa spiskom ali se konkretno vozilo ne nalazi na tom spisku, da pre potpisivanja saglasnosti na Zapisnik o utvrđenim povredama, vozač stavi primedbu.

Zapisnik o utvrđenim povredama i određena dokumenta (fotokopije CMR, pasoša vozača, saobraćajna dozvola, carinska isprava ukoliko postoji) se dostavlja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti. Ako se pri obavljanju međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, u teretnom vozilu domaćeg prevoznika ne nalazi overena fotokopija uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćajuda Zakon predviđa novčanu kaznu u iznosu od 200.000 do 450.000 dinara.

U sledećim slučajevima Zakon ne propisuje izdavanje uverenja te se posedovanje istog ne može ni zahtevati:

– Obavljanje prevoza za sopstvene potrebe bez obzira na kategoriju vozila;

– Obavljanje javnog prevoza vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone.

Saopštenje Uprave carine pročitajte OVDE.