Podnošenje zahteva za refakciju akcize – Izmene od 1. januara 2022.

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje. Novi pravilnik objavljen je u Službenom glasniku broj 130/2021, a stupio je na snagu i primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Poslednjim izmenama i dopunama uređene su odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva za refakciju akcize, odnosno obaveza podnošenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. 

Kompletan Pravilnik možete pogledati OVDE.