PODSETNIK: Licence za profesionalne vozače morate nabaviti do kraja 2019. godine

Licence za profesionalne vozače morate nabaviti do kraja 2019. godine. S prvim danom naredne godine vozači bez njih neće moći da prevoze putnike i teret. Iako ih Automoto savez Srbije (AMSS) izdaje od početka 2019. godine, do sada ih je preuzelo, procenjuje se, tek nekoliko hiljada, pišu beogradski mediji.

AMSS apeluje da svi profesionalni vozači sa srpskom vozačkom dozvolom, u nekoj od ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu. Pod propisanim uslovima zahtev mogu predati u AMSS tokom 2019. godine, jer će prema Pravilniku, već u 2020. godini ukoliko žele da rade kao profesionalni vozači, obavezno morati da imaju sertifikat i kvalifikacionu karticu.

– Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, ali i oni koji će steći pravo na upravljanje navedenim kategorijama najkasnije do 29. decembra 2019. godine mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita. Kvalifikaciona kartica vozača je dokument koji je obavezan i važi u Srbiji i u inostranstvu, podaci u njoj su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument, glasi na ime vozača – navode iz AMSS.

Naime, ovi vozači spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima“. Njihova stečena prava, prema sadašnjim propisima ne zastarevaju. Ovi vozači su oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije do daljnjeg, odnosno dok se ne promeni zakonski okvir licenciranja vozača,

– Procenjuje se da je dosad uradilo od 5.000 do 6.000 vozača. Mi upozoravamo vozače da od 1. januara naredne godine bez toga neće moći da obavljaju posao. Sertifikat jje isključivo vezan za vozača, to je njegov dokument. U Srbiji je registrovano 160.000 teretnih vozila, ali ne moraju za sva da se poseduje C ili D vozačka dozvola. Aktivnih vozača je najmanje 70.000 – kaže Goran Aleksić, direktor Udruženja „Srbija transport“.

Slična situacija je i drugim strukovnim udruženjima. U „Međunarodnom transportu“ da ove godine nije bilo sastanka na kome nisu podsećali na ovu obavezu.

– Moći će vozači i posle objašnjavaju 1. januara da dođu do dokumenta, ali ne bez polaganja dodatnog ispita – objašnjava Aleksandar Spasić, sekretar „Međunarodnog transporta“.

– Mi još ne znamo koliko će to polaganje koštati i pod kojim uslovima će se obavljati. Zato je jednostavnije da se uradi u roku. O tome ko će platiti troškove dogovaraju se firma i vozač, ali to je dokument vozača.

KAKO APLICIRATI ZA LICENCU?

U KOJIM GRADOVIMA MOŽETE APLICIRATI?

KO MOŽE DOBITI LICENCU?