Privremene izmene odredbi o TRANSPORTU OPASNE ROBE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o izmenama u oblasti transporta opasne robe u uslovima pandemije covid-19, kojima se omogućava produženje važenja sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača i serifikata za savetnike za bezbednost u transportu opasne robe, odlaganje periodičnih kontrolisanja ili međukontrolisanja vozila, kao i produženje važenja sertifikata o odobrenju za vozilo.

Zbog novonastale situacije u vezi sa širenjem korona virusa Luksemburg je pokrenuo inicijativu o potpisivanju multilateralnih sporazuma (M324 i M325), kojima se omogućava odgađanje pomenutih odredbi ADR zbog krize izazvane pandemijom korona virusa. Srbija, kao potpisnica ADR-a, uputila je dopis administrativnom odboru u Ženevi o prihvatanju odredbi, te se i naša zemlja našla na listi država sa kojima su sporazumi prihvaćeni (od 21. aprila 2020).

Prema multilateralnom sporazumu M324, usvojene su sledeće izmene:

  • Svi sertifikati o stručnoj osposobljenosti vozača čiji rok važenja ističe između 1. marta i 1. novembra 2020. godine ostaju važeći do 30. novembra 2020. Ovi sertifikati se obnavljaju na 5 godina,ako vozač dostavi dolaz o pohađanju obuke obnove znanja (u skladu sa odredbama ADR) i položi ispit (u skladu sa odredbama ADR) pre 1. decembra 2020. Novi period važnja počinje sa originalnim doatumom isteka dokumenta koji se obnavlja.
  • Svi sertifikti za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji rok važenja ističe između 1. marta 2020. godine i 1. novembra 2020. godine ostaju važeći do 30. novembra 2020. Rok važenja ovih sertifikata se produžava ood datuma njihovog originalnog isteka roka važenja na pet godina ako njihovi vlasnici polože ispit (u skladu sa odredbama ADR-a), pre 1. decembra 2020.

Sporazum važi do 1. decembra 2020.

Prema multilateralnom sporazumu M325, usvojene su sledeće izmene:

  • Sva periodična kontrolisanja ili međukontrolisanja cisterni, čiji rok važenja ističe između 1. marta i 1. avgusta 2020, ostaju važeća do 30. avgusta 2020. Ova kontrolisanja se vrše u skladu sa odredbama ADR pre 1. septembra 2020.
  • Svi sertifikati o odobrenju za vozilo čiji rok važenja ističe između 1. marta i 1. avgusta 2020. godine, ostaju važeći do 30. avgusta 2020. Ova kontrolisanja tehničkih karakteristika se vrše u skladu sa odredbama ADR, pre 1. septembra 2020.

Sporazum važi do 1. septembra 2020.

 

 

 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.