ROADPOL objavio rezultate kontrole kamiona – Prekršaji otkriveni kod svakog četvrtog

Tokom poslednje ROADPOL kontrole usmerene na komercijalna vozila, na evropskim putevima iz saobraćaja je zbog ozbiljnih prekršaja isključeno skoro 2.400 kamiona. Kampanja je trajala od 13. do 19. februara, a biće ponovljena još dva puta do kraja godine. Vozači mogu da odahnu do maja, kada će, kako je saopštila Evropska mreža saobraćajne policije, od 8. do 14. maja kamioni i autobusi ponovo biti „na tapetu“.

ROADPOL je tek nedavno objavio konačan skor akcije u kojoj su učestvovale 24 zemlje u kojima je provereno ukupno 121.933 kamiona i 91.590 autobusa. Kako je saopšteno, utvrđeno je čak 51.468 prekršaja, od kojih 46.498 kod kamiona i 4.970 kod autobusa.

U 2.341 slučaja dalje putovanje kamiona je smatrano previše opasnim i vozila su zadržana sve dok se ne dovedu u ispravno stanje.

Stopa prekršaja je bila 22,11% za teretni transport i 3,49% za autobuse. To znači da je prekršaj utvrđen kod skoro svakog četvrtog kamiona koji je kontrolisan.

– Ovo pokazuje da teretni saobraćaj predstavlja veliki rizik za bezbednost na putevima i da je praćenje i dalje neophodno –  rekao je Henk P. Jansen, sekretar Operativne radne grupe ROADPOL-a iz policije Holandije.

Najčešći prekršaji kod teretnih vozila su bili prekoračenje vremena vožnje, nepravilna upotreba ili manipulacija tahografom, prekoračenje brzine, kao i tehnički prekršaji (uključujući prekomernu težinu i neobezbeđen teret). Pravila radnog vremena prekršila su 10.424 vozača, od kojih 10.105 vozača kamiona i 319 vozača autobusa, dok je u 3.607 vozila otkrivena nepravilna upotreba tahografa. U 468 slučajeva otkrivene su i manipulacije digitalnim tahografima.

Zatečeno je i 210 vozača pod dejstvom alkohola, kao i 80 vozača pod dejstvom droge.

U 3.297 slučajeva (3.110 kamiona, 187 autobusa) utvrđeni su ozbiljni tehnički nedostaci. Utvrđeno je da su 923 kamiona (< 12 tona), 655 kamiona (> 12 tona) i 37 autobusa bili pretovareni. Utvrđeno je i da obezbeđenje tereta nije bilo dovoljno kod 1.541 kamiona.

– Rezultati kontrole pokazuju da su inspekcije u oblasti saobraćaja teških tereta i prevoza putnika i dalje važne za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Pored kažnjavanja za prekršaje, vozači se kroz razgovor obaveštavaju o opasnostima kao što su nedovoljno pričvršćivanje tereta, nekorišćenje sigurnosnog pojasa ili zamor zbog prekoračenja vremena vožnje – dodao je Jansen.