Sertifikati za profesionalne vozače bez polaganja ispita i nakon 1. januara

Proces sertifikacije profesionalnih vozača u Srbiji počeo je 31. januara 2019. godine.

Postoje četiri vrste sertifikata, i to:

  • Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta;
  • Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz putnika;
  • Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta;
  • Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz putnika.

U ovom trenutku, Agencija izdaje prve dve od četiri nabrojane vrste sertifikata.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, osim vozača koji upravljaju:

1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,
2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,
7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Svi vozači koji su već stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E ali i oni koji će steći pravo na upravljanje navedenim kategorijama do 29. decembra 2019. godine spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima“. Ovi vozači su oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Konkretno, ovim vozačima će, bez obzira u kom trenutku podnesu zahtev za izdavanje, sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kartica će biti izdati samo na osnovu zahteva, odnosno bez polaganja ispita jer stečena prava nisu oročena i ne zastarevaju.

Dakle, i nakon 1. januara 2020. godine, vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E do 29. decembra 2019. godine, moćiće da dobiju sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i karticu bez polaganja ispita.

Detalje potražite na sajtu Kancelarije Ivanović